Navigera till sidans huvudinnehåll

Smart specialiseringsstrategi för Jönköpings län

  • Företagsutveckling

Smart specialisering (S3) är en komponent i EU:s tioårsstrategi för tillväxt och sysselsättning som innebär att regionerna skapar en strategi för att bli globalt konkurrenskraftiga inom områden där det finns fördelar gentemot andra regioner. Smart specialisering bygger vidare på de styrkor som redan finns och samtidigt en beredskap för nya områden som uppstår när näringsliv och samhälle förändras. En levande grundlig analys och dialog är nyckelord i arbetet.

Med S3-strategin lägger vi fokus på de regionala styrkeområden där länet har särskilda fördelar och styrkor. Målet med Smart specialisering i Jönköpings län är att kraftsamla regionala aktörer för att identifiera och utveckla våra styrkeområden där det skapar störst effekt. 

  • Smart industri/kunskapsintensiva tillverkningsföretag
  • E-handel och logistik
  • Skogsnäring och träförädling
  • Besöksnäring
  • Livsmedel och livsmedelsförädling

Utöver mål och resurser för dessa 5 prioriterade styrkeområden pekar S3-strategin ut tjänstedesign som en gemensam faktor och möjlighet för utveckling och innovation.

Stommen i den regionala resursbasen är mångfalden av företag tillsammans med forskning på Jönköping University (JU), nationella industriella kompetenskluster, innovationsmiljöer och forskningsinstituten. ”Gnosjöanda”, mångfald, bredd, småskalighet och närhet öppnar för kreativa korsbefruktningar och en unik utvecklings- och specialiseringsspiral.

I den fortsatta processen kommer de breda styrkeområdena att förfinas och tydliggöras i samarbete med näringsliv, akademi, offentlig och idéburen sektor. Det leder till en högre specialiseringsgrad i det fortsatta arbetet. Nästa steg av arbetet med att förverkliga ambitionen och potentialen i de identifierade styrkeområdena.

Inom respektive område kommer även handlingsplaner tas fram som förtydligar spetsarna inom styrkeområdena och konkretiserar genomförandet. En viktig del i etableringen av styrkeområden är möjligheten att testa och demonstrera nya produkter, tjänster och arbetssätt.