Navigera till sidans huvudinnehåll

Miljösamverkan Jönköpings län

  • Miljö, energi och klimat
  • Miljösamverkan

Aktiviteterna i verksamhetsplanen bestäms utifrån förslag och önskemål från kommunerna. Styrgruppen stämmer av aktiviteterna mot uppställda kriterier, sammanställer dem och låter sedan kommunerna tycka till om dem innan planen antas.

För framtagande av verksamhetsplanen inom Miljösamverkan Jönköpings län finns en rutin med ett "årshjul". Verksamhetsplanen är treårig. Det första året i planen fastställs medan det andra året är något mer preliminärt, beroende på att behoven kan komma att ändras inom länets kommuner. De tredje året är mer av en förslagsbank med tänkta aktiviteter.

Verksamhetsplanen fastställs av styrgruppen i juni året innan den ska börja gälla, så att planen kan inarbetas i kommunernas tillsynsplaner. Länsstyrelsen deltar i vissa av aktiviteterna som en del i sin tillsynsvägledning eller i sin tillsyn, när det är möjligt.

Miljösamverkan Jönköpings län är ett samarbete mellan alla kommuner i Jönköpings län, Länsstyrelsen och Region Jönköpings län. Inom Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) är Miljösamverkan ett ansvarsområde.