Navigera till sidans huvudinnehåll

Regional transportplan

  • Trafik och infrastruktur

Region Jönköpings län har ansvar för att upprätta en regional transportplan. Den regionala transportplanen utgör tillsammans med den nationella transportplanen ramen för de infrastruktursatsningar som planeras och genomförs i vårt län.

Den regionala transportplanen tas fram på uppdrag av regeringen utifrån de transportpolitiska målen, regeringens direktiv och infrastrukturproposition. Planen omfattar statliga pengar som fördelas till länet via regeringens direktiv. Region Jönköpings Län avgör inriktning och innehåll i planen. Åtgärderna i planen genomförs av Trafikverket.

En transportplan omfattar ofta tolv år och revideras vanligtvis vart fjärde år efter direktiv från regeringen.

I arbetet med den regionala transportplanen samverkar Region Jönköpings län löpande med till exempel Trafikverket, länets kommuner och Länsstyrelsen om prioriteringar av investeringar i infrastruktur.

Läs mer

Bild från Region Jönköpings län