Navigera till sidans huvudinnehåll

Regionalt serviceprogram för Jönköpings län 2023-2030

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Företagsutveckling
  • Kultur
  • Fritid
  • IT och digitalisering
  • Innovation
  • Lärande och utbildning
  • Entreprenörskap

Det regionala serviceprogrammet handlar om att människor ska kunna bo, arbeta och driva näringar i alla delar av Jönköpings län. Region Jönköpings län har tagit fram programmet efter ett erbjudande från regeringen. Syftet med programmet är att stödja och stimulera arbetet med kommersiell service på landsbygden.

Kommersiell  service handlar om tillgång till dagligvaror, drivmedel och service som paket-, apoteks- och betaltjänstombud. Det serviceprogram som ska gälla från och med 2023 antogs av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) den 15 december 2022.