Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Regionalt serviceprogram 2014-2020

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Företagsutveckling
  • Kultur
  • Fritid
  • IT och digitalisering
  • Innovation
  • Lärande och utbildning
  • Entreprenörskap

Det regionala serviceprogrammet handlar om att människor ska kunna bo, arbeta och driva näringar i alla delar av Jönköpings län. Region Jönköpings län har tagit fram programmet på uppdrag av regeringen. Syftet är att stödja och stimulera arbetet med kommersiell och offentlig service på landsbygden.


Kommersiell och offentlig service handlar bland annat om god tillgång till livs- och drivmedel. Med det menar vi även tillgång till betaltjänster, bredband, mobiltäckning och post- och paketutlämning.

I det regionala serviceprogrammet för Jönköpings län finns mål kring tillväxt, tillgänglighet och samverkan. I samband med regionbildningen 2015 övertog Region Jönköpings län ansvaret för serviceprogrammet från Länsstyrelsen, och det tidigare programmet (2014-2018) förlängdes till 2020. Det uppdaterade regionala serviceprogrammet fastställdes den 28 februari 2019 i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA), Region Jönköpings län.