Navigera till sidans huvudinnehåll

Regionalt serviceprogram 2014-2020

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Företagsutveckling
  • Kultur
  • Fritid
  • IT och digitalisering
  • Innovation
  • Lärande och utbildning
  • Entreprenörskap

Det regionala serviceprogrammet handlar om att människor ska kunna bo, arbeta och driva näringar i alla delar av Jönköpings län. Region Jönköpings län har tagit fram programmet på uppdrag av regeringen. Syftet är att stödja och stimulera arbetet med kommersiell och offentlig service på landsbygden.

Kommersiell och offentlig service handlar bland annat om god tillgång till livs- och drivmedel. Med det menar vi även tillgång till betaltjänster, bredband, mobiltäckning och post- och paketutlämning.

I det regionala serviceprogrammet för Jönköpings län finns mål kring tillväxt, tillgänglighet och samverkan. I samband med regionbildningen 2015 övertog Region Jönköpings län ansvaret för serviceprogrammet från Länsstyrelsen, och det tidigare programmet (2014-2018) förlängdes till 2020. Det uppdaterade regionala serviceprogrammet fastställdes den 28 februari 2019 i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA), Region Jönköpings län. Samma nämnd förlängde programmet i januari 2021 så att det gäller till och med 2022 för att bättre stämma överens med Landsbygdsprogrammet.

Remiss av Regionalt serviceprogram för Jönköpings län 2023-2030

Det Regionala serviceprogrammet ska ligga till grund för hur stöden till kommersiell service på landsbygden ska hanteras och prioriteras.

Remisstiden löper fram till och med 31 oktober 2022. Efter remisstidens utgång och eventuella justeringar kommer programmet att fastställas i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) i slutet av 2022.

Synpunkter på programmet lämnas digitalt via e-post till regional.utveckling@rjl.se. Skriv gärna diarienummer RJL 2022/2207 i ämnesraden.

Frågor under remisstiden kan ställas till Lena Bohman, lena.bohman@rjl.se, tel. 0706-324264.

Remissversion av Regionalt serviceprogram för Jönköpings län 2023-2030 (pdf, 1.7 MB)