Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Regionalt serviceprogram 2014-2018

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Företagsutveckling
  • Kultur
  • Fritid
  • IT och digitalisering
  • Innovation
  • Lärande och utbildning
  • Entreprenörskap

Det regionala serviceprogrammet handlar om att människor ska kunna, bo, arbeta och driva näringar i alla delar av Jönköpings län. Länsstyrelsen har tagit fram programmet på uppdrag av regeringen. Syftet är att stödja och stimulera arbetet med kommersiell och offentlig service på landsbygden.

Kommersiell och offentlig service handlar bland annat om god tillgång till livs- och drivmedel. Med det menar vi även tillgång till betaltjänster, bredband, mobiltäckning och post- och paketutlämning.

I det regionala serviceprogrammet för Jönköpings län finns mål kring tillväxt, tillgänglighet och samverkan. Programmet togs fram av Länsstyrelsen tillsammans med dåvarande Regionförbundet samt kommunala och lokala aktörer i länet. Vid regionbildningen 2015 överfördes ansvaret för programmet till Region Jönköpings län.