Navigera till sidans huvudinnehåll

Bild från Region Jönköpings län

Sverige helt uppkopplat 2025 - en bredbandsstrategi

 • Trafik och infrastruktur
 • IT och digitalisering

För att nya företag och jobb ska skapas behöver Sverige klara av att forma en bredbandsinfrastruktur i världsklass. Digitaliseringen innebär många möjligheter till utveckling och tillväxt. Det handlar inte minst om offentlig service. Det kräver att alla invånare har tillgång till uppkoppling så att man kan bo och verka i hela landet. Den här strategin talar om vad som krävs för att Sverige ska vara helt uppkopplat till år 2025.

Syfte

Ett helt uppkopplat Sverige handlar om att bredbandsinfrastrukturen ska motsvara användarnas behov av uppkoppling. Användaren ska vara trygg i att uppkopplingen fungerar för de bredbandstjänster som den används för. Det bidrar till ett demokratiskt, jämlikt och jämställt samhälle som är väl rustat för framtiden.  

Mål

År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 mbit/s.

År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet:

 • Där man normalt befinner sig
 • Är situationsanpassade
 • Har applikationstäckning

År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband:

 • 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s
 • 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s
 • 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s 

Exempel på viktiga aktiviteter i strategin för att nå bredbandsmålen:

 • Information om nyttan av bredbandsinvesteringar.
 • Framtagande av modell för nyttoberäkningar.
 • Tydligare och enklare regler som inriktning vid översyn av EU-direktiv.
 • Uppdrag att genomföra snabbare processer för anläggning av bredband.
 • En samlad digitaliseringspolitik och framtagande av digitaliseringsstrategi.
 • Statliga medel för utbyggnad av bredband.
 • Analys av effektiv användning av statliga medel för utbyggnad.