Navigera till sidans huvudinnehåll

Handlingsplan 2013-2018, Landstings, regioners och kommuners samarbete inom eHälsoområde

  • E-hälsa

Nationell strategi för eHälsa syftar till att ge individen möjlighet till tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Invånare/patienter, medarbetare inom vården och beslutsfattare har rätt att förvänta sig att eHälsotjänster utvecklas snabbt och effektivt och ger nytta i vardagen.

Stora delar av eHälsoutvecklingen bör göras gemensamt. Det handlar om att standarder och metoder för informationsöverföring måste utvecklas och fungera inom hela vård- och omsorgssektorn, men också om att det är klok hushållning med ekonomiska resurser att samarbeta mellan landsting/regioner och kommuner.

Utvecklingen av de gemensamma eHälsotjänsterna ska utgå från en gemensam stomme. Stommen handlar om regelverk, termer och begrepp och om teknisk arkitektur som gör att eHälsotjänster kan kopplas ihop med varandra och fungera oavsett vem som tillverkat dem. På grundval av en gemensam stomme kan respektive huvudman driva nödvändig kompletterande utveckling och samtidigt stimuleras en fristående marknad för eHälsotjänster.

Avsikten är inte att göra allt gemensamt. Men det är också möjligt att samarbeta inom fler IT-områden än eHälsotjänster om särskilda beslut fattas om det.

Det gemensamma arbetet ska kunna inrymma aktiviteter som drivs såväl strikt samordnat, som mer fristående. Det är viktigt att det finns en flexibilitet så att områden kan tillföras eller avföras från den gemensamma agendan.

Det grundläggande är det som innehållsmässigt beslutas, dels i denna långsiktiga handlingsplan, dels i de årliga verksamhetsplanerna.

Huvudinnehållet för det gemensamma arbetet inom eHälsoområdet är:

  • Att fastställa, utveckla och underhålla en gemensam arkitektur.
  • Att hantera utveckling, införande och förvaltning av konkreta tjänster där huvudmännen har samma behov.