Navigera till sidans huvudinnehåll

Handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet

  • Miljö, energi och klimat

På regeringens uppdrag har regional utveckling inom Region Jönköpings län tagit fram en regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet.