Navigera till sidans huvudinnehåll

Utlysning digital kulturfest

 • Kultur
 • Litteratur
 • Bild och form
 • Dans
 • Film
 • Musik
 • Teater

Den 22 april 2020 beslutade nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet att göra en satsning på en digital kulturfest som samlar länets kulturutövare i en festival som sänds digitalt till hela länet och erbjuds dess invånare.

Projektet är en samverkan mellan Smålands Musik och Teater, Kultur och utveckling, samtliga länets kommuner och det fria kulturlivet. Projektet bedöms bidra till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin och digitaliseringsstrategin på ett kreativt sätt i en tid som kräver nya grepp och innovativa lösningar. Du som är professionell konstnär verksam i Jönköpings län kan nu ansöka om att delta samt erhålla ett bidrag för akten som visas i en digital kulturfest. Den digitala kulturfesten kommer att genomföras efter sommaren. Akterna kan filmas eller livesändas.

Syfte

Syftet med en digital kulturfest är att:

 • ge länets professionella kulturaktörer ett betalt uppdrag och sysselsättning i närtid
 • uppmärksamma den bredd av kultur som finns i Jönköpings län
 • ge invånarna i Jönköpings län en möjlighet att uppleva bred och mångsidig kultur
 • utveckla kulturen i länet genom möjlighet till utforskande av nya kulturella processer samt främja kunskapen gällande digital utveckling av konst och kultur

Vem kan söka?

Du som är professionellt verksam i Jönköpings län kan söka för skapande och genomförande av ett verk eller en akt att visa upp under en digital kulturfestival som kommer att genomföras efter sommaren.

Villkor och ersättning

Professionellt verksamma inom flertal konstområden kan ansöka om att delta med ett verk eller akt i en digital kulturfestival. Det behöver inte vara ett färdigt verk, utan man kan ansöka på med idé som man vill genomföra. Det är även möjligt att söka för att anpassa ett redan befintligt verk. Akten kommer att filmas eller livesändas. För en skapande process och medverkan i en digital kulturfest utgår ett bidrag enligt följande:

 • 1 medverkande konstnär i ett verk: 20 000 kr / akt
 • 2-3 medverkande konstnärer i ett verk: 25 000 kr / akt
 • 4 eller fler medverkande konstnärer i ett verk: 30 000 kr / akt

Utöver bidraget står Region Jönköpings län för kostanden gällande inspelning (teknik, eventuell lokal, filmare).

Bedömning

Professionellt verksamma aktörer i Jönköpings län kan söka och bedöms utifrån Kulturrådets kriterier för en professionell kulturskapare.
Bedömningen av själva verket/akten sker utifrån mångsidighet och genomförbarhet. I ett andra led görs bedömning även utifrån att skapa en digital kulturfest med konstnärlig bredd. Utifrån ett utvecklingsperspektiv av kultur i vårt län, uppmuntrar vi konstnärlig förnyelse och tvärkonstnärliga samarbeten.

Region Jönköpings län förbehåller sig rätten att bedöma varje ansökan individuellt. Bedömningen görs i första hand av tjänstemän inom Region Jönköpings län. Om din ansökan blir antagen kan stöd och vägledning tillhandahållas av utvecklare inom Kultur och utveckling, Region Jönköpings län. Det kan vara kontakter för samarbeten, valet av live eller förinspelat, val av plats osv. Du behöver alltså inte ha en helt färdig akt för att söka, utan kan söka med en idé.

Hur söker man? När får man besked?

Du ansöker via Kulturdatabasen senast den 31 maj. Beslut meddelas inom två veckor från och med sista ansökningsdagen. Ansökan är en offentlig handling. Bidraget kommer att betalas ut i förskott.

Ansök om medverkan digital kulturfest