Navigera till sidans huvudinnehåll

Boende

Bostadsplanering är en högaktuell fråga. För att vår region ska utvecklas och växa behöver vi fler bostäder i hela länet.

Boendemöjligheterna i vårt län ser olika ut beroende på var de finns och behovet av nya bostäder är stort på många platser.

Vi pratar om både hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Alla aktörer så som länets kommuner, Länsstyrelsen, Region Jönköpings län, exploatörer, byggrelaterade branscher och banker, måste samverka för att öka bostadsbyggandet så att det motsvarar vår växande befolknings behov.