Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Boende

Bostadsplanering är en högaktuell fråga. För att vår region ska utvecklas och växa behöver vi fler bostäder i hela länet.

Vi pratar om både hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Alla vi aktörer, som länets kommuner, Länsstyrelsen, Region Jönköpings län, exploatörer, byggrelaterade branscher och banker, måste samverka för att öka bostadsbyggandet så att det motsvarar vår växande befolknings behov.