Navigera till sidans huvudinnehåll

Folkhälsa

God hälsa är grunden för ett bra liv. Och en frisk befolkning är en förutsättning för vårt läns utveckling. I Jönköpings län mår de allra flesta av våra invånare bra, men det finns skillnader i hälsa och levnadsvanor mellan olika grupper och mellan olika geografiska områden.

Därför är det viktigt att vi arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Det gör vi tillsammans – Region Jönköpings län och kommunerna som har det övergripande ansvaret för länets folkhälsa. Men också tillsammans med många andra aktörer som är viktiga för att invånarna ska må bra. Inte minst det civila samhället som skapar ett rikt föreningsliv och goda möjligheter till social gemenskap.