Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Företagsutveckling

En bred och dynamisk företagsamhet bidrar till hållbar utveckling genom nya verksamheter och kunskapsintensiva produkter och tjänster för människor och företag.

För att uppnå ett breddat näringsliv måste vi skapa förutsättningar för att företagsutveckling kan ske på jämlika grunder. Vi ska främja jämställdhet och ta tillvara mångfalden. Alla entreprenörer och företagare – oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning, politisk övertygelse eller ålder ska ha samma rättigheter och möjligheter att utveckla sin idé och sitt företag.