Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Forskning

Forskning skapar nya kunskaper och högre kompetensnivå inom olika områden. Det är viktiga faktorer för utveckling. I Jönköpings län bedrivs forskning av många olika aktörer.

Till exempel Jönköping University, Region Jönköpings län och olika branschorganisationer. All denna forskning har stor betydelse för utveckling och tillväxt, men också för vårt läns attraktivitet. För om vi vill höja kompetensnivån i länet och kunskapsintensiteten i näringslivet måste vi främja forskningen. Ett län som är känt för att ligga långt framme inom forskning attraherar fler forskare, experter och specialister av olika lag.