Navigera till sidans huvudinnehåll

Forskning

Forskning skapar och fördjupar kunskaper och högre kompetensnivå inom olika områden. Att bedriva och främja forskning är viktiga faktorer för utvecklingen i vårt län.

I Jönköpings län bedrivs forskning av många olika aktörer, till exempel Jönköping University, Region Jönköpings län och olika branschorganisationer. All denna forskning har stor betydelse för utveckling och tillväxt, men också för vårt läns attraktivitet. För om vi vill höja kompetensnivån i länet och kunskapsintensiteten i näringslivet måste vi främja forskningen. Ett län som är känt för att ligga långt framme inom forskning attraherar fler forskare, experter och specialister av olika lag.