Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Innovation

Utveckling och tillväxt kräver ett stort mått av innovationskraft. För att skapa den bästa grogrunden för innovationer i vårt län måste vi uppmuntra och stödja nytänkande och kreativitet.

Ett gott innovationsklimat förutsätter att vi inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle kan samverka över läns- och landsgränser för att identifiera behov, utmaningar och lösningar. Det förutsätter också att mötesplatserna i vårt län präglas av jämlikhet, jämställdhet och mångfald så att alla människors potential och innovationskraft tas tillvara och för utvecklingen framåt.