Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Innovation

Utveckling och tillväxt kräver ett gott mått av innovationskraft. För att skapa den bästa grogrunden för innovationer i vårt län måste vi uppmuntra till nytänkande och kreativitet.

Ett gott innovationsklimat förutsätter att vi inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle kan samverka över läns- och landsgränser för att identifiera behov, utmaningar och lösningar. Och att mötesplatserna i vårt län präglas av mångfald.