Navigera till sidans huvudinnehåll

Innovation

Utveckling och tillväxt kräver ett stort mått av innovationskraft. För att skapa den bästa grogrunden för innovationer i vårt län måste vi uppmuntra och stödja nytänkande och kreativitet.

Ett gott innovationsklimat förutsätter att vi inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle kan samverka över läns- och landsgränser för att identifiera behov, utmaningar och lösningar. Det förutsätter också att mötesplatserna i vårt län präglas av jämlikhet, jämställdhet och mångfald så att alla människors potential och innovationskraft tas tillvara och för utvecklingen framåt.