Navigera till sidans huvudinnehåll

Kompetensförsörjning och sysselsättning

Arbetsmarknaden i Jönköpings län behöver rätt kompetens och våra invånarna efterfrågar ett hållbart arbetsliv. Det ställer krav på alla aktörer att samverka för att matcha arbetsmarknadens behov med tillgången till rätt kompetens.

Inte minst ska vi attrahera människor med rätt kompetens att slå ner sina bopålar i vårt län, för den globala konkurrensen växer.

Arbetslöshetsnivån i Jönköpings län är bland de lägsta i landet. Men vi har färre invånare mellan 25-64 år som har en eftergymnasial utbildning än rikssnittet. Statistiken visar också att vi måste stärka insatserna för att invånare med utomeuropeisk bakgrund, funktionsnedsättningar och/eller låg utbildningsnivå ska komma in på arbetsmarknaden.