Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Kompetensförsörjning och sysselsättning

Arbetsmarknaden i Jönköpings län behöver rätt kompetens och våra invånarna efterfrågar ett hållbart arbetsliv. Det ställer krav på oss aktörer att samverka för att matcha arbetsmarknadens behov med tillgången till rätt kompetens.

Och inte minst måste vi se till att attrahera människor med rätt kompetens att slå ner sina bopålar i vårt län. För den globala konkurrensen växer.

Arbetslösheten i vårt län är näst lägst i landet. Men vi har färre invånare mellan 25-64 år som har en eftergymnasial utbildning än rikssnittet. Statistiken visar också att vi måste stärka insatserna för att invånare med utomnordisk bakgrund, människor med funktionsnedsättningar och unga vuxna ska komma in på arbetsmarknaden.