Navigera till sidans huvudinnehåll

Kultur

För att vara ett attraktivt län som lockar människor att leva och utvecklas här måste alla aktörer värna om ett rikt kulturliv med både bredd och spets. Tillsammans skapar vi ett län där människor trivs.

I vårt län ska alla människor, oavsett kön, klass, ålder, etnicitet, religiös tillhörighet, funktionsförmåga eller situation i övrigt ha möjlighet att skapa, delta i och uppleva många olika former av kultur och traditioner. Det ger både hälsofrämjande effekter för både invånare och besökare samtidigt som det skapar en ökad turism och fler arbetstillfällen.