Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Kultur

För att vara en attraktiv plats som lockar människor att leva och utvecklas, måste vi värna om ett rikt kulturliv med både bredd och spets.

I vårt län ska alla få möjlighet att skapa, delta i och uppleva olika former av kultur och traditioner. Vi är säkra på att det ger hälsofrämjande effekter för våra invånare, samtidigt som det skapar ökad turism och arbetstillfällen.