Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Lärande och utbildning

Alla våra invånare ska ha möjlighet till livslångt lärande. Det är viktigt inte bara för individen, utan för hela länets utveckling.

Jönköpings läns största utmaningar inom lärande och utbildning handlar om att attrahera rätt kompetens och behålla den samt höja länets formella kompetensnivå. Med det menar vi kompetens som kan styrkas med till exempel ett examensbevis eller validering. Vi ska också skapa förutsättningar till fortsatt kompetensutveckling i hela länet.