Navigera till sidans huvudinnehåll

Lärande och utbildning

Alla invånare ska ha möjlighet till livslångt lärande. Det är viktigt både för individen men också utan för hela länets utveckling.

Jönköpings läns största utmaningar inom lärande och utbildning handlar om att attrahera rätt kompetens och behålla den samt höja länets formella kompetensnivå. Med det menar vi kompetens som kan styrkas med till exempel ett examensbevis eller validering.

Vi ska också skapa förutsättningar till fortsatt kompetensutveckling i hela länet. Detta kan ske både lokalt och digitalt för att säkra att alla människor, oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, klass, funktionalitet, religiös tillhörighet eller situation i övrigt har tillgång till lärandemöjligheter utifrån sina förutsättningar och önskemål.