Navigera till sidans huvudinnehåll

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att alla invånare i länet, oavsett personliga förutsättningar och bakgrund ska ha tillgång till social service, hälso- och sjukvård, känna trygghet och delaktighet i samhället.

Att människor mår bra och kan forma samhället och sina egna liv, kan utvecklas, delta i och bidra till samhället efter sin egen förmåga är en förutsättning för en regional utveckling som är hållbar i framtiden. För att nå dit måste vi motverka ohälsa, arbetslöshet, diskriminering och utanförskap. 

I Jönköpings län behöver vi arbeta mer med att minska ohälsa och skillnaderna i hälsa mellan olika grupper och mellan olika geografiska områden. Vi behöver ta tillvara den potential som finns hos invånarna i länet och skapa ett samhälle där alla är välkommna oavsett bakgrund och andra förutsättningar. Det är viktigt att ge dem som står långt från arbetsmarkanden möjlighet att försörja sig själva efter förmåga.