Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Social välfärd

Social välfärd handlar om att alla invånare i Jönköpings län ska uppleva social service, trygghet och delaktighet i samhället.

Att människor mår bra och kan forma sina liv, utvecklas, delta och bidra i samhället efter sin egen förmåga är en förutsättning för en regional utveckling som är hållbar i framtiden. För att nå dit måste vi motverka ohälsa, arbetslöshet, diskriminering och utanförskap.

I Jönköpings län behöver vi framförallt arbeta mer med att minska ohälsa och skillnaderna i hälsa och levnadsvanor mellan olika grupper och mellan olika geografiska områden. Vi behöver ta tillvara den mångfald som finns i länet och skapa integration där människor med olika bakgrund möts i ett samhälle där alla är välkomna. Vi behöver bli bättre på att ge människor som står utanför arbetslivet möjlighet att försörja sig själva efter sin förmåga.