Navigera till sidans huvudinnehåll

Infrastruktur och samhällsplanering

Trafik och infrastruktur så som gator, cykelvägar, vägar, järnvägar, kollektivtrafik och logistik är viktiga faktorer för tillväxt och utveckling.

Utmaningarna i Jönköpings län handlar om att skapa hållbara lösningar där arbetsmarknaden blir bredare och människors möjlighet till arbetsresor blir större. Det handlar också om att skapa lösningar för resor till och från sjukvård, utbildning, handel, föreningsliv och nöjen.

Det behövs miljövänliga lösningar för transporter av gods till, från och genom Jönköpings län. För att lyckas med en hållbar utveckling och tillväxt behövs mer sammarbete över kommungränserna för trafik, infrastruktur, logistik och andra samhällsplaneringsfrågor som bostadsbyggande och bredbandsutbyggnad.