Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Trafik och infrastruktur

Trafik och infrastruktur, som gator, cykelvägar, vägar, järnvägar, kollektivtrafik och logistik, är viktiga faktorer för tillväxt och utveckling.

Utmaningarna nu och framöver i Jönköpings län handlar om hållbara lösningar där arbetsmarknaden blir bredare och människors möjlighet till arbetsresor blir större. Men det handlar också om lösningar för resor till och från sjukvård, utbildning, handel, föreningsliv och nöjen. Andra utmaningar handlar om miljövänliga lösningar för transporter av gods till, från och genom Jönköpings län. För att lyckas med en hållbar utveckling och tillväxt behöver vi mer samplanering över kommungränserna för  trafik, infrastruktur, logistik och andra samhällsplaneringsfrågor, som bostadsbyggande och bredbandsutbyggnad.