Navigera till sidans huvudinnehåll

Vägar till hållbar utveckling

Generellt om projektet

2019 har Regeringen lämnat i uppdrag till Tillväxtverket att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet inklusive sammanhållnings-politiken. Uppdraget skulle genomföras genom bl.a. utlysning av medel samt utveckling av metoder och lärande.

I linje med regeringsuppdraget har Tillväxtverket utlyst medel till regionerna för att stärka hållbarhetsperspektivet i det regionala tillväxtarbetet.

Region Jönköpings län har ansökt och beviljats projektfinansiering för projektet Vägar till hållbar utveckling 2020-2023.

Inom projektet har följande insatsområden prioriterats;

 • Jämställd och jämlik digitalisering (Ingen ska lämnas utanför den digitala regionen);
 • Hållbarhetsdriven näringslivsutveckling och cirkulär ekonomi;
 • Hållbarhetssäkrad finansiering;
 • Övergripande omställning.

Målet med projektet

Den långsiktiga effekt/nytta som Region Jönköpings län önskar som resultat av arbetet inom projektet har varit bl.a. att;

 • Stödja utvecklingen för att skapa förutsättningar för rimliga och jämlika levnadsförhållanden i länet;
 • Stödja omställningen till cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller;
 • Stödja arbetet med hållbarhetssäkring av nationella och regionala projektmedel.

Styrgruppen

Vi har tidigt insett att för att uppnå målen med projektet krävdes en bred förankring.

Därför har vi valt att bilda en styrgrupp med representanter för både offentlig sektor, akademin, näringsliv och civilsamhället, som kunde garantera just denna bredda förankringen.

 • Anna Olsson, Region Jönköpings län - Ordförande
 • Mark Edwards - Jönköping University
 • Per Sommarin - RISE
 • Guénola Nonet - Jönköping University Andreas Friberg - Jönköping University
 • Salem Seifeddine - Jönköping University Kristensson Catarina - Länsstyrelsen Jönköpings län
 • Gustafsson Ingela Energikontoret
 • Jenny Jakobsson - CSR Småland
 • Anna Carendi - CSR Småland
 • Thomas Strand- Region Jönköpings län
 • Cecilia Hjort Athler - NUVAB
 • Emma Ingelow - NUVAB
 • Emilia Sundberg Science Park
 • Duncan Levinsohn - - Jönköping University

Projektgrupp

 • Mariana Morosanu - projektledare
 • Frida Jonasson - projektkoordinator
 • Agnes Jacobsen - projektekonomi
 • Ann-Christine Bärbäck - regionutvecklare
 • Christina Odén - regionutvecklare
 • Hanna Lundgren - projektassistent
 • Sofia Ellström - projektassistent
 • Olivia Lange - projektassistent
 • Anisa Hussein - projektassistent

Budget

 • 5 750 000 kronor
 • 40% 1:1 medel
 • 60% Tillväxtverket