Navigera till sidans huvudinnehåll

Affärsutveckling, steg 1 och 2

 • Kompetensförsörjning och sysselsättning
 • Företagsutveckling
 • Innovation
 • Entreprenörskap
 • Länsövergripande

Science Park tillhandahåller en väl beprövad affärsutvecklingsprocess för innovatörer, entreprenörer, studenter, forskare och tillväxtbolag.

Affärsutveckling steg 1 & 2 beskriver hur vi stödjer personer som vill utveckla idéer och starta företag samt den initiala affärsutveckling som vi tillhandahåller i hela regionen genom vår lokala närvaro i samtliga av länets kommuner.

Science Park erbjuder:

 • starta-eget-seminarier
 •  affärsrådgivning och coachning
 • inkubator
 • möjlighet till kapital (bl.a. genom ett riskkapitalbolag och ett investerarnätverk)
 • idékvällar
 •  kreativitets-workshops
 • inspirationsföreläsningar

Varför gör vi det här?

Syftet med arbetet är att bidra till en ökad kreativitet, ökat företagande och fler arbetstillfällen i länet genom att fler bärkraftiga idéer får stöd att utvecklas. Detta arbete bidrar till 250-300 årliga företagsstarter i länet.

Målgrupp

Främst fokus på innovatörer, entreprenörer, studenter, forskare och unga tillväxtföretag.

Resultatmål

Vi skall årligen möta 1000 idéer i länet, vi skall bidra till 300 företagsstarter och vi skall ha 70 företag inne i vår accelerator (steg 2) som är en fokuserad satsning på idéer som vi tycker har extra höjd och potential.

Hur påverkas länet?

De förväntade effekterna är att vi kan vara ett av de mer kreativa länen med ett av de högsta talen gällande nyföretagande och landets främsta processer kring hur vi hjälper entreprenörer vidare med sin affärsutveckling.