Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Bostadsbyggande - Västra staden i Nässjö


En ny stadsdel, Västra staden, ska byggas upp i stationsnära läge för att bredda arbetsmarknadsregionen.

Utveckling av attraktiva bostäder och verksamheter i en expansiv arbetsmarknadsregion.

Varför gör vi det här?

Att skapa en ny hållbar stadsdel med snabb direktkoppling till regionhuvudstaden. Att skapa värde genom att optimera nyttjandet av marktillgångar i direkt stationsnära läge. Att främja en breddad arbetsmarknadsregion genom 30 minuter till Södra Munksjöns höghastighetsstation.

Målgrupp

Näringsliv, arbetstagare och studenter.

Resultatmål

Uppskattade bruttoareor är ca 50 000 m2 verksamhetslokaler samt ca 70 000 m2 bostäder.

Hur påverkas länet?

Västra staden kommer att bidra till den regionala bostadsmarknaden och utgöra en viktig förutsättning för regionhuvudstadens fortsatta tillväxt.