Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

En natt till


Framtagandet av ett koncept som stärker Vaggeryd inte bara som besöksmål men också som ett alternativ för boende.

Utveckling av besöksnäringen i regionen genom ett fokus på mindre kapitalstarka aktörer som kan bidra med genuina upplevelser.

Varför gör vi det här?

Att samla och lyfta små och mindre kapitalstarka aktörer inom besöksnäringen, så att de kan komma såväl större aktörer som hela regionen till godo.

Målgrupp

Småskaliga företag inom besöksnäringen

Resultatmål

Ta fram ett koncept för att förenkla marknadsföringen även för de mindre aktörerna i regionen

  • Gemensamt utveckla ett koncept utifrån turistiska trendrapporter
  • Skapa ett mervärde i det marknära och småskaliga
  • Skapa en gemensam grupp och tillhörighet, för att lättare kunna attrahera nya aktörer till samarbetet
  • Finna nya besöksvärde i det otraditionella, exempelvis Småskalig Småländsk familjeindustri i en genuin bymiljö

Hur påverkas länet?

En ökad attraktionskraft för hela regionen i syfte att locka till sig nya besökare