Navigera till sidans huvudinnehåll

Finansiera företag

  • Företagsutveckling
  • Länsövergripande

Science Park arbetar aktivt och engagerat med att hjälpa din företagsidé och ditt företag att hitta rätt affärsmodell, team, förutsättningar för internationell expansion och kapital för tillväxt.

Science Park Finansiering är att av våra huvudområden när det kommer till att utveckla innovationssystemet i vår region. Science Park hjälper bolag att hitta rätt finansiering i rätt fas. Detta innefattar att stötta bolagen i att söka bidragsmedel, lån eller riskkapital lokalt, men också att få hem nationella pengar till vår region.

Vi skapar en stödstruktur kring kapitalförsörjning som möjliggör de bästa förutsättningarna för att bolagen ska bli framgångsrika tillväxtbolag så att de kan fortsätta att utvecklas i regionen.

Mer konkret handlar det om följande:

Affärsutvecklingsmöten: Av de 1000 idéer som vi årligen möter är det många som vill ha rådgivning kring finansiering. Vi hjälper aktivt bolagen med att hitta rätt finansiering i rätt fas. Det kan handla om allt från att söka pengar från Almi för en första prototyp till att ta in många miljoner kronor i riskkapital och lån.

Rådgivning till befintliga företag: Inom projektet Finansieringsguide kommer rådgivningsmöten samt informationsträffar att hållas. Utöver detta kommer vissa marknadsföringsinsatser genomföras för att informera företag om att denna rådgivningstjänst är möjlig.

Informationsspridning: Finansieringsportalen.se publicerar nyheter och artiklar kring finansieringsmöjligheter i regionen och skickar löpande ut nyhetsbrev med aktuella nyheter. Investerarnätverket skickar löpande ut underlag med de bolag som är aktuella för kapitalintag till medlemmarna. Då och då arrangeras event eller föreläsningar kopplat till finansieringsområdet.

Investerarevent: Ett antal träffar hålls per år för medlemmarna i investerarnätverket, där 3-4 bolag som ska ta in externa kapital får möjlighet att pitcha. Dessutom skickar vi löpande ut information om de bolag som söker kapital till vårt investerarnätverk.

Varför gör vi det här?

Ska vår region få ett breddat näringsliv med en utvecklad tjänstesektor med betoning på kunskapsintensiva företag kommer tillgången till finansierings-möjligheter och riskvilligt kapital vara avgörande för att dessa företag ska etablera sig och stanna i regionen. Ett ekosystem med privat kapital i samverkan med offentlig finansiering skapar grogrund för tillväxt. Science Park arbetar med kapitalförsörjning i syfte att skapa en stödstruktur för de bolag i länet som behöver hjälp med sin finansiering. Behoven ser olika ut i olika faser och därför har Science Park skapat olika typer av tjänster inom finansieringsområdet.

Målgrupp

En bra stödstruktur inom finansieringsområdet gynnar alla bolag som behöver finansiering för att utvecklas och målgruppen innefattar både nystartade företag och befintliga företag som står inför nya satsningar. Vårt huvudsyfte är att hjälpa bolagen med finansiering, men vi vill även hjälpa de personer och bolag i länet som vill investera i tillväxtbolag att hitta de bolag som är aktuella för kapitalintag, vilket innebär att även investerarna blir en målgrupp som berörs.

Resultatmål

Projektet Finansieringsguide har som mål att årligen ge rådgivning till 30 bolag samt hålla informationsföreläsningar i länet kring ämnet finansiering med syfte att sprida kunskapen till länets företagare om vilka finansieringsmöjligheter som finns. Projektet löper till juni 2017. Science Park arbetar aktivt med att hjälpa bolagen att söka bidragsmedel och riskkapital och har som mål att under 2016 matcha in 35 stycken bidrag eller investeringar under 250 tkr och 18 stycken bidrag eller investeringar över 250 tkr. Målet för den totala kapitalattraktionen till bolagen i inkubatorn ligger på cirka 20 Mkr årligen.

Hur påverkas länet?

För att en region ska utvecklas ur ett näringslivsperspektiv är det viktigt att kapitalförsörjningen är väl fungerande och en utvecklad stödstruktur kring finansieringsområdet möjliggör goda förutsättningar för att tillväxtbolag ska kunna stanna och utvecklas i vår region. Ytterligare en effekt är att få en ökad förståelse för ägarkapital, vilket gör att fler bolag vågar ta in kapital för tillväxt och att fler investerare vågar satsa sina pengar i lokala tillväxtbolag. Detta gör att förutsättningarna för utveckling av befintliga bolag ökar samt att mer lokala pengar investeras i regionen.