Navigera till sidans huvudinnehåll

Fjärrundervisning i modersmål och studiehandledning

 • IT och digitalisering
 • Lärande och utbildning
 • Jämlikhet
 • Länsövergripande

Genom fjärrundervisning får länets grundskoleelever ökad tillgång till modersmål och studiehandledning. Samverkan görs i språk där det i en kommun finns få elever och där lärarbrist råder.

Fjärrundervisning bedrivs av Kommunal utveckling tillsammans med Mediacenter och kommunerna i Jönköpings län. Genom samarbete mellan länets kommuner kan eleverna med hjälp av fjärrundervisning få ökad tillgång till modersmål och studiehandledning.

Hur kommer en skola igång?

Om du är vårdnadshavare eller elev, ansök om modersmålundervisning enligt rutin i den egna kommunen.

Om du är rektor eller modersmålslärare, ta kontakt med den enhet eller chef som är ansvarig för modersmålslärare i din kommun. Om din kommun inte har detta, så kontakta oss.

Tips

 • Förbered och planera din lektion i god tid
 • Koppla in headset innan du loggar in i Teams for Education
 • Börja med enklare teknik
 • Ha en god kommunikation med skolan
 • Räkna med att det tar extra tid för planering och teknik i början

Varför gör vi det här?

Syftet är att genom samverkan på entreprenad mellan länets kommuner i fjärrundervisning i modersmål och särskilt stöd i form av studiehandledning på modersmålet erbjuda den undervisning som elever har behov av och rätt till enligt skollagen (2010:800).

Målgrupp

Elever, modersmålslärare och studiehandledare i Jönköpings län.

Resultatmål

 • Öka förutsättningarna att ge elever utbildning enligt skollagen.
 • Ökad tillgång av lärare med rätt modersmål och ämneskunskaper.
 • Öka förutsättningarna för elever att nå kunskapsmål och värdegrundmål enligt skollagen.
 • Höja personalens och elevernas digitala kompetens.
 • Utveckla pedagogiska/didaktiska metoder för fjärrundervisning.
 • Utveckla användandet av digitala läromedel för att skapa en större variation i undervisningen.
 • Öka förutsättningarna för en likvärdig utbildning oavsett elevens modersmål.

Hur påverkas länet?

Genom samverkan erbjuda elever med annat modersmål den undervisning som de har behov och rätt till.