Navigera till sidans huvudinnehåll

Företagsstöd genom matchning och nätverk

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Företagsutveckling
  • Entreprenörskap
  • Länsövergripande

Genom Science Parks olika entreprenörskapsnätverk gör vi det enklare för personer med idéer, företag som vill växa och investerare att hitta delägare, personal, konsulter, kunder, leverantörer, samarbetspartners och investerare/case.

Genom vårt erbjudande inom rekrytering ger vi våra bolag verktyg för att rekrytera, introducera och behålla nyckelpersoner för företaget.

Studentkonsultorganisation

Redan idag matchar vi varje år in ett stort antal studenter mot etablerade företag för uppdrag av olika slag. För förenkla och förbättra detta arbete så att vi smidigt kan erbjuda företag resurser från juniora konsulter och samtidigt erbjuda de första kunduppdragen till nystartade företag ska vi under 2016 bygga upp en organisation med studentkonsulter.

Venture Arena & Investerarnätverket

Venture Arena är ett befintligt koncept som med framgång testats i Linköping och som vi nu tar till Jönköping.Målet är att genomföra ett större matchningsevent per år där vi samlar ihop ett 20 tal bolag som pitchar för 300 personer, främst entreprenörer och änglar för att bygga team och hitta investerare. Venture Arena är ett av de sätt vi använder vårt investerarnätverk med ett 50-tal privata investerare i länet som medlemmar. Investerarnätverket erbjuds också exklusiva pitchkvällar med inkubatorsbolagen samt information om investeringserbjudanden.

Human Venture

Vi undersöker möjligheten att hitta kapital som gör det möjligt för personer som vill bli entreprenörer men inte har ekonomisk möjlighet att kunna ta steget. Upplägget kan liknas vid ett CSN-lån fast för företagande istället för studier. Går projektet vägen betalas lånet tillbaka, går det inte bra ska det betalas tillbaka. Hittar vi en lösning på detta skulle det vara nationellt unikt och göra stor skillnad för många företag.

Digital mötesplats

En kreativ mötesplats gör det enklare för nätverk att växa och personer att hitta varandra. Science Park erbjuder redan fysiska mötesplatser i samtliga kommuner i länet men vi ser behovet av en digital mötesplats för entreprenörer där de kan utbyta information, hitta talanger och få inspiration av likasinnade. Mötesplatsen lanseras under 2016.

Mallar/avtal

För att företag ska kunna växa behöver de ofta ta in fler ägare och/eller anställa personal. För att göra det enklare för våra bolag att hantera denna fas erbjuder vi kunskap kring avtalsupplägg samt mallar och arbetssätt inom kravprofiler, urval, incitamentsupplägg, on-boardingprocesser med mera.

Events och aktiviteter

Enklaste sättet att bygga nätverk är genom att träffas. Science Park erbjuder över hela länet olika former av events och aktiviteter för att föra samman personer intresserade av idéer, kreativitet, företagande och utveckling. Några av de koncept vi genomför är idékvällar, Fight-Labs, Afterworks, seminarier, starta-eget-kvällar, Hackathons, Investerarkvällar, Pitchträning med mera.

Varför gör vi det här?

Två tydliga framgångsfaktorer för ett företag som vill växa är att hitta finansiering och att hitta rätt team av personer för att framgångsrikt driva företaget framåt. Science Park har utvecklat en bred portfölj med tjänster kring finansiering, allt från stöd och bidrag via såddfinansiering till rent riskkapital. Ambitionen och syftet med insatsen är att samla och utveckla våra tjänster kring matchning/nätverk för att få samma tydliga erbjudande till entreprenörer kring detta område.

Målgrupp

Målgruppen är personer med intresse för entreprenörskap och företagande som på något sätt vill vara delaktiga i de bolag och de aktiviteter vi arbetar med.

Resultatmål

  • Matchning studenter – företag, 40 st per år
  • Venture Arena – en per år med start 2017
  • Investerarnätverket – 50 medlemmar, 2 årliga träffar
  • Digital mötesplats – 1000 medlemmar 2017
  • Events och aktiviteter – 25 öppna events och ett flertal för Jönköping University

Hur påverkas länet?

Området matchning har en tydlig koppling till RUS då tillgången på kreativa och kompetenta personer skapar möjlighet för företag att växa och förnya näringslivet. Genom intressanta mötesplatser och nätverk bidrar vi också till en attraktiv region för invånarna.