Navigera till sidans huvudinnehåll

Inkubatorn

  • Företagsutveckling
  • Innovation
  • Entreprenörskap
  • Länsövergripande

Inkubatorn är vårt spetsprogram för länets hetaste tillväxtföretag, det vill säga bolag som är i tidigt skede men bygger på en ny produkt/tjänst som avsevärt kan förändra näringslivet och som kan skapa sysselsättning i vår region.

Inkubatorn är ett fullt ut regionalt upplägg där vi kontinuerligt jobbar med länets 18 intressantaste bolag och dessa genereras normalt utifrån det arbetet vi gjort i vårt volymflöde, läs mer om det i avsnittet Affärsutveckling steg 1 & 2. 

Huvudaktiviteterna för detta följer nedan:

  • Arbetet med att välja ut de bolag som vi skall arbeta med.
  • Utveckla affärsutvecklingsprocessen.
  • Lägga 4h/vecka och bolag i direkta affärsutvecklingsinsatser (detta är huvudinsatsen och relaterar främst till stöttning inom finansiering, utveckling av affärsmodellen, inmatchning av rätt resurser och internationalisering)
  • Gemensamma aktiviteter för bolagen
  • Tillhandahålla specialister som kan gå in och hjälpa bolagen när de stöter på en kritisk utmaning/fråga

Varför gör vi det här?

Syftet med inkubatorn är att bidra med aktivt affärsutvecklingsstöd kopplat till de bolag som har stor tillväxtpotential men som också ofta har en hög risknivå genom att marknaden inte fullt ut verifierat produkten/tjänsten och genom att det ofta krävs stora summor kapital för att fullt ut bygga ett framgångsrikt bolag. Vårt syfte är därför att hjälpa bolagen igenom denna mycket utmanande fas genom att hjälpa dem hitta rätt affärsmodell/erbjudande till marknaden, hitta kapitalet som behövs (oftast riskkapital, lån och bidrag), bygga teamet runt bolaget och att hitta en plan för en framtida internationalisering. Vi har därmed en mycket viktigt marknadskompletterande funktion.

Målgrupp

Målgruppen är unga tillväxtföretag med stor tillväxtpotential.

Resultatmål

Vi skall kontinuerligt ha inne 18 bolag i inkubatorsprocessen. Vi skall ta in 10 nya case per år och de skall gemensamt attrahera cirka 20 MSEK i riskkapital per år. Tittar vi på historiska resultat så sysselsätter dessa bolag över 300 personer och denna siffra ökar för varje år som går.

Hur påverkas länet?

Genom detta arbete är vi med och förnyar regionens näringsliv och vi bidrar till fler kunskapsintensiva bolag. Vi är också med och sätter vår region på kartan genom att vi är en av landets fem bästa inkubatorer.