Navigera till sidans huvudinnehåll

Interior Cluster Sweden

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Företagsutveckling
  • Länsövergripande

Ett möbel- och inredningskluster i Sverige, med målet att nå resten av världen.

  • Etablering av klusterverksamheten över hela landet.
  • Etablerandet av nodgrupper med möbelföretag och deras underleverantörer i kommunerna.
  • Starta en exportsatsning för möbelföretagen bl.a. genom Team Sweden projekt.
  • Skapa aktiviteter kring möbel och design ute i kommunerna för att öka attraktiviteten för branschen.
  • Initiera nya YH-utbildningar relaterade till möbelbranschens behov.
  • Driva utvecklingsprojekt relaterade till branschens kontinuerliga behov.
  • Marknadsföra och synliggöra branschen genom den årliga Möbelriksdagen och andra events.

Varför gör vi det här?

Etablera en klusterorganisation för att stärka möbelbranschens tillväxt och långsiktiga utveckling.

Målgrupp

Möbelföretag och dess underleverantörer i Sverige.

Resultatmål

En etablerad klusterorganisation för att stärka möbelbranschens tillväxt och långsiktiga utveckling.

Hur påverkas länet?

Jönköpings län har en stor andel av möbelföretag som tillsammans med sina underleverantörer bidrar till en stor andel av industrisysselsättningen i länet. Nya kompetenser och ökad internationalisering kommer därför bidra till att stärka företagens positioner på marknaden och därmed säkra arbetstillfällen i Regionen.