Navigera till sidans huvudinnehåll

Makers Jönköping - en förening för skapare

 • Kompetensförsörjning och sysselsättning
 • Företagsutveckling
 • Fritid
 • Miljö, energi och klimat
 • IT och digitalisering
 • Innovation
 • Lärande och utbildning
 • Forskning
 • Hemslöjd
 • Entreprenörskap
 • Mångfald
 • Attraktivitet
 • Internationellt perspektiv
 • Hållbarhet
 • Jönköpings kommun

Är du en "Maker"? Med andra ord, är du en kreativ person, som drömmer om att utvecklas och att skapa? Då är du en av oss!

Föreningen Makers Jönköping är en förening som riktar sig till dig som tycker om att skapa. Vi anordnar gratis föreläsningar och workshops inom allt från scrapbooking till aluminiumgjutning och robotprogrammering.

Hos oss är alla välkomna oavsett bakgrund, ålder eller kön. Faktum är att kreativitet uppstår när människor med olika intressen, bakgrunder och kompetens träffas och delar idéer, drömmar och erfarenheter med varandra.

Föreningen kommer under hösten arbeta med att skapa ett delat Makerspace - en verkstad - tillgänglig för alla medlemmar. Vi vill att alla ska ha möjlighet att verkställa sina idéer!

Föreningen är även ett stort kompetenscenter. Kanske letar du kunskap eller rådgivning inom ett visst område? Bland våra medlemmar finns det alltid någon som kan peka dig i rätt riktning.

Varför gör vi det här?

Bakom föreningen står ett gäng ingenjörer och skapare som under flera års tid sett behovet av ett Makerspace i Jönköping och en stark Makerskultur. Föreningens drivkraft kommer inte uppifrån. Det finns inga ekonomiska incitament till att skapa något vinstdrivande. Drivkraften kommer istället underifrån - från våra medlemmar. Verksamheten formas utefter våra medlemmars drömmar och visioner. Här ligger makten hos individen! Det är inte enbart individer som har nytta av föreningen, utan även näringslivet och regionen har visat stort intresse. Vi tror och hoppas att vår verksamhet kommer leda till att idéer testas och företag skapas som resultat av detta. Vi tror även att utbildningsväsendet kan ha stor nytta av vår verksamhet som

Målgrupp

Den skapande individen, regionen och regionens företag

Resultatmål

Föreningens målsättningar är följande:

 • Skapa ett forum för praktiskt och teoretiskt lärande
 • Sprida kunskap och kompetens
 • Finnas som ett forum där man lär känna människor som gillar att lära och att skapa
 • Finnas som ett bollplank för den som behöver inspiration och hjälp med idéer

Hur påverkas länet?

Föreningens verksamhet har mängder av positiva effekter avsiktliga och oavsiktliga De avsiktliga effekterna är att skapa ett forum för diskussion, lärande och skapande. Att skapa förutsättningar för alla människor oavsett bakgrund, som har en dröm att bygga en första prototyp. Verksamheten har även enormt positiva bi-effekter för olika målgrupper. Exempelvis kan föreningens verksamhet inspirera elever och studenter till att finna glädjen i att lära sig och att utvecklas. Näringslivet drar sedan nytta av att dessa studenter senare kommer ut i arbetslivet med mer erfarenhet och en starkare känsla av vad de vill i sitt fortsatta arbetsliv. Integration är en naturlig effekt av att människor med helt olika bakgrunder träffas, diskuterar och lär av varandra. Idrottsföreningar pekas ofta ut som ett utmärkt exempel på lyckad integration. Men inte alla vill eller kan syssla med idrott. Många idéer får möjligheten att se dagsljuset genom föreningens verksamhet. Idéer som senare kan mynna ut i företag och ökad sysselsättning i regionen. Sist men inte minst sticker faktiskt miljön ut som en vinnare. Föreningens vision är en delad verkstadslokal. Individen behöver alltså inte skaffa egna verktyg och maskiner utan kan dela på våra gemensamma resurser. Med en lokal verkstad kan individer laga sina prylar istället för att köpa nytt, och kanske kan vi till viss del producera lokalt istället för att beställa produkter som fraktas från andra sidan klotet.