Navigera till sidans huvudinnehåll

RäddSam F

 • Hälso- och sjukvård
 • Folkhälsa
 • Social välfärd
 • Trafik och infrastruktur
 • Miljö, energi och klimat
 • Länsövergripande

Samverkan mellan räddningstjänsterna i Jönköpings län samt Ydre i Östergötlands län.

Verksamheten inom Räddsam F genomförs i 33 olika delprojekt. Dessa redovisas i en verksamhetsplan som finns på hemsidan. Huvudområden är:

 • Övergripande ledning
 • Olycksförebyggande verksamhet
 • RäddSam F-skolan
 • Operativ verksamhet
 • F-samverkan

Varför gör vi det här?

Kommunerna inom RäddSam F ska genom samverkan uppnå stordriftsfördelar och hög effektivitet med bibehållen stark lokal förankring i kommunerna.

Målgrupp

Samarbetet riktar sig primärt till räddningstjänsterna men förväntas ge positiva effekter för alla som bor, vistas och verkar i länet.

Resultatmål

Under räddningschefsgruppen ska Räddsam F med stöd av personella resurser från kommunerna utföra effektiv verksamhet med stabila ekonomiska ramar.

Hur påverkas länet?

Att genom samverkan inom RäddSam F möjliggöra effektiva räddningsinsatser och olycksförebyggande verksamhet.