Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

RäddSam F


Samverkan mellan räddningstjänsterna i Jönköpings län samt Ydre i Östergötlands län.

Verksamheten inom Räddsam F genomförs i 33 olika delprojekt. Dessa redovisas i en verksamhetsplan som finns på hemsidan. Huvudområden är:

  • Övergripande ledning
  • Olycksförebyggande verksamhet
  • RäddSam F-skolan
  • Operativ verksamhet
  • F-samverkan

Varför gör vi det här?

Kommunerna inom RäddSam F ska genom samverkan uppnå stordriftsfördelar och hög effektivitet med bibehållen stark lokal förankring i kommunerna.

Målgrupp

Samarbetet riktar sig primärt till räddningstjänsterna men förväntas ge positiva effekter för alla som bor, vistas och verkar i länet.

Resultatmål

Under räddningschefsgruppen ska Räddsam F med stöd av personella resurser från kommunerna utföra effektiv verksamhet med stabila ekonomiska ramar.

Hur påverkas länet?

Att genom samverkan inom RäddSam F möjliggöra effektiva räddningsinsatser och olycksförebyggande verksamhet.