Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Foto:

  RäddSam F

  Samverkan mellan räddningstjänsterna i Jönköpings län samt Ydre i Östergötlands län.

  Verksamheten inom Räddsam F genomförs i 33 olika delprojekt. Dessa redovisas i en verksamhetsplan som finns på hemsidan. Huvudområden är:

  • Övergripande ledning
  • Olycksförebyggande verksamhet
  • RäddSam F-skolan
  • Operativ verksamhet
  • F-samverkan

  Varför gör vi det här?

  Kommunerna inom RäddSam F ska genom samverkan uppnå stordriftsfördelar och hög effektivitet med bibehållen stark lokal förankring i kommunerna.

  Målgrupp

  Samarbetet riktar sig primärt till räddningstjänsterna men förväntas ge positiva effekter för alla som bor, vistas och verkar i länet.

  Resultatmål

  Under räddningschefsgruppen ska Räddsam F med stöd av personella resurser från kommunerna utföra effektiv verksamhet med stabila ekonomiska ramar.

  Hur påverkas länet?

  Att genom samverkan inom RäddSam F möjliggöra effektiva räddningsinsatser och olycksförebyggande verksamhet.