Navigera till sidans huvudinnehåll

Science Park-systemet

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Företagsutveckling
  • Innovation
  • Entreprenörskap
  • Länsövergripande

Science Park-systemet tillhandahåller ”affärsutveckling på hemmaplan” genom att erbjuda affärsutvecklare och fysiska mötesplatser i samtliga 13 kommuner i länet.

Denna nationellt uppmärksammade satsning ger oss förankring i samtliga kommuner, insikter om lokala behov och möjligheten att skapa nätverk och synergier för företag i regionen. 

På de lokala noderna erbjuds affärsutveckling och rådgivning på hemmaplan för den som vill starta eller driva ett företag.

Noderna är också basen för ett ständigt pågående arbete för att genom idékvällar, afterworks, kreativa workshops och starta eget-kvällar öka kreativiteten och idéflödet på alla platser ute i regionen och sammanföra människor med en entreprenörsådra.

Varför gör vi det här?

Syftet med Science Park systemet är att skapa ett gynnsamt klimat runt entreprenörskap i hela regionen. För detta krävs en tydlig lokal närvaro så att entreprenörer kan få stöttning på hemmaplan. Vårt sätt att lösa detta är genom lokala noder/science parks som kan jobba utifrån de lokala förutsättningarna men med styrkan i ett regionalt erbjudande och den kompetens som finns i ett samlat kollegium av drivna affärsutvecklare.

Målgrupp

Våra målgrupper är såväl enskilda idébärare och entreprenörer såsom förnyelse- och utvecklingsinriktade befintliga företag.

Resultatmål

Lokal närvaro i samtliga 13 kommuner i regionen med mötesplats och affärsutvecklare. Science Park i region Jönköping möter årligen 1000 idéer, medverkar i cirka 300 företagsstarter och coachar kontinuerligt cirka 60 bolag.

Hur påverkas länet?

Vi ser långsiktigt på vår verksamhet och känner stort ansvar för att vara med och utveckla regionens näringsliv, attraktivitet och konkurrenskraft. Genom möjligheten att få stöd för företagsstart och utveckling på hemmaplan räknar vi med att fler personer startar och driver företag ute i länet vilket ger regional tillväxt och arbetstillfällen. Förväntade effekter på lång sikt är en ännu mer kreativ och innovativ region där såväl individer som företag och organisationer utmärker sig nationellt som utvecklings- och tillväxtinriktade.