Navigera till sidans huvudinnehåll

Seniorwebben

  • Kultur
  • Arkiv
  • Dans
  • Musik
  • Äldre
  • Psykisk hälsa
  • Fysisk aktivitet
  • Kultur för hälsa
  • Äldres hälsa
  • Länsövergripande

Seniorwebben är ett digitalt verktyg som erbjuder material och resurser inom kultur. Portalen riktar sig främst till kommunal verksamhet i Jönköpings län.

Syftet är att erbjuda ett enkelt verktyg för en roligare vardag och ökad livskvalitet. 

Varför gör vi det här?

Skapa bättre förutsättningar för äldre och personal inom äldreomsorg i länet att ta del av kulturevenemang och aktiviteter. Att bidra till ökad social gemenskap och höjd livskvalitet i vardagen för äldre.

Målgrupp

Portalens målgrupp är personal inom äldreomsorgen, aktiva seniorer eller anhörig till boenden på ett äldreboende. För de som inte kan ta sig till kulturaktiviteter.

Resultatmål

Ambitionen är att webbplatsen ska ge ökade förutsättningar för äldre att hitta passande aktiviteter. Personal ska få ett mer samlat utbud av aktiviteter och utbildningar som är riktade till äldreomsorgen.

Hur påverkas länet?

Aktiviteten bidrar till en mer likvärdig och jämlik hälsa.