Navigera till sidans huvudinnehåll

SPARK

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Företagsutveckling
  • Innovation
  • Lärande och utbildning
  • Forskning
  • Entreprenörskap
  • Attraktivitet
  • Internationellt perspektiv
  • Hållbarhet
  • Länsövergripande

Jönköping Universitys forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktframtagning – SPARK – ska bidra till att utveckla regionens och Sveriges tillverkningsföretag mot mer kunskapsintensiva produkter och processer.

Jönköping University kommer att utveckla SPARK i samverkan med KK-stiftelsen under perioden 2017-2026.

Ett viktigt kriterium för den forskning som delfinansieras av KK-stiftelsen är att den samproduceras med näringslivet. Forskningsprojekt inom miljön kommer därför att genomföras i nära samarbete med olika företag.

Varför gör vi det här?

Genom SPARK stärks ett redan väl utvecklat samarbete mellan Jönköping University och näringslivet i forsknings- och utbildningsprojekt. Högskolan och företagen kommer kunna planera mer långsiktigt och strategiskt tillsammans. Därmed kommer forskningsresultatens relevans för företagen att öka ytterligare.

Målgrupp

Samtliga forskningsprojekt inom miljön genomförs i nära samarbete med företag. Arbetet ska bidra till att utveckla regionens och Sveriges tillverkningsföretag mot mer kunskapsintensiva produkter och processer.

Resultatmål

Målsättningen med det tioåriga samarbetet är att skapa en nationellt ledande och internationellt konkurrenskraftig forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktframtagning, som bygger på kontinuerlig samverkan mellan högskolan och dess partnerföretag.

Hur påverkas länet?

Det här är en satsning av stor strategisk betydelse för näringslivet och för vår region. För att regionens företag ska bibehålla sin konkurrenskraft även framöver krävs ett forskningsbaserat produktutvecklingsarbete. I det sammanhanget är SPARK en viktig resurs. SPARK kan utöka internationella och akademiska nätverk av samarbetspartners