Navigera till sidans huvudinnehåll

YHSAM

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Lärande och utbildning
  • YHSAM
  • Länsövergripande

Samverkansarena för utbildningsanordnare av yrkeshögskoleutbildningar.

YHSAM arbetar utifrån tre olika teman: Gemensam omvärldsbevakning Stärkande av YH varumärket Gemensam kompetensutveckling. Inom ramen för de tre olika teman genomförs sedan insatser.

Varför gör vi det här?

Stärka samverkan mellan Yrkeshögskoleanordnare i Jönköpings- och Kronobergs län

Målgrupp

Primärt är det Yrkeshögskoleanordnare som stärks av ökad samverkan. Sekundärt är det studerande samt företag.

Resultatmål

De deltagande YH-anordnarna har genom en gemensam omvärldsbevakning stärkt och kvalitetssäkrat sin verksamhet och tillhörande utbildningar - YHSAM har bidragit till att utbildningsformen Yrkeshögskola är ett starkare varumärke vilket resulterat i att fler söker sig till Yrkeshögskoleutbildningar.

Hur påverkas länet?

Genom en ökad samverkan bland länets Yrkeshögskoleanordnare stärks deras konkurrenskraft och kompetens som ökar möjligheten till fler beviljade Yrkeshögskoleutbildningar. Detta innebär då att länet får fler utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov av kompetens.