Navigera till sidans huvudinnehåll

Hållbarhetsdriven näringslivsutveckling och cirkulär ekonomi

Vägen framåt genom hållbar utveckling

För att stödja företag i länet har Region Jönköpings län vidtagit en rad olika kraftfulla åtgärder som syftar till att lindra effekterna från Corona-krisen. En sådan åtgärd har varit en sex veckors hållbarhetsutbildning som riktat sig till länets små och mellanstora företag. Utbildningens primära syfte har varit att stärka förändringskraften och behovet av anpassning till dagens samhällsutmaningar.

Resultat

  • 37 företag gynnade
  • 82% av deltagande företagen efter avslutad utbildning hade eller planerade att under 2020 genomföra en hållbarhetsstrategi
  • 14 handlingsplaner för hållbar utveckling har tagits fram
  • ca 20 idéer till nya produkter och tjänster.

Röster från utbildningen

Nuvab, Vetlanda

Vad var det som fick er att anmäla er till hållbarhetsutbildningen?
Vi har under en längre tid jobbat med hållbarhet i en liten skala. Genom möjligheten som erbjöds från Regionen Jönköpings Län att kompetensutveckla oss inom hållbar utveckling blev det den kraftinjektionen vi behövde för att ska den hållbarhets plan vi länge har haft som mål. Nu är dan klar och nu har vi en plan att arbeta efter!

Fanns det något område ni tyckte var extra intressant att få lära er mer om?
Vi tycker att alla områden är intressanta och viktiga, men ska vi välja ut ett specifikt område är Hållbara affärer det ämne vill och kan stötta och jobba professionellt i.

Hur har ni tagit med er lärdomarna och insikterna från utbildningen in i era jobb som näringslivsutvecklare?
Vår hållbarhetsplan är antagen och godkänd av bolagets styrelse, och ska genomsyra allt vårt arbete på kort och långsikt. Alla i organisationen är delaktiga i planen och har olika ansvarsområden för genomförande.

Tycker ni att fler företagsfrämjande aktörer borde gå en sådan hållbarhetsutbildning?
Det här var en fantastisk utbildning som var nödvändig för att få en djup förståelse på många plan inom hållbarhet, och för att vi med insikt skulle kunna skapa en hållbarhetsplan som gick att integrera i vårt bolag. Vi önskar att alla i näringslivet fick möjlighet att gå en likande utbildning!

Hur kan man göra om man vill komma i kontakt med er på NUVAB och starta sin egen hållbarhetsresa?
Vi finns här för våra medlemmar och för det lokala näringslivet, och har man frågor om hållbarhet och hur man tar arbetet vidare så stöttar vi med vår kunskap och med vårt breda kontaktnät.