Navigera till sidans huvudinnehåll

Ekosystemarbete

Förberedelsearbetet

Under perioden november 2020 - mars 2021 har vi genomfört en rad olika workshopar m.m. i syfte att undersöka behovet av ett ekosystem för inkluderande livsmedelsproduktion i Jönköpings län.

I samverkan med Tillväxtverket (nationellt), Nuvab, Nyföretgarcentrum i Vetlanda, RISE, Energikontoret, LRF, LEADER Västra Småland, Jönköping University, m.fl. har vi kommit med ett förslag som 9 mars 2021 presenterades för flera aktörer i länet.

Nästa steg

Senast den 9 april 2021 (har förlängts) bjuder vi länets aktörer in till lämna förslag på hur de skulle kunna bidra i detta arbete samt vilka kostnader som insatsen skulle innebär för varje organisation samt vilka resurser som organisatinerna själva kan bidra med, inom ramen för ordinarie verksamhet eller andra pågående projekt.

Presentationen från tidigare workshopar hittar du under rubriken Länkar nedan.