Navigera till sidans huvudinnehåll

Vattenbruk i Jönköpings län

Att säkerställa en ökad hållbar produktion av livsmedel och en god vattenkvalitet i hela länet är en av de prioriterade delstrategierna i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Sen 2019 bedrivs aktiviteter, projekt och långsiktiga satsningar där regionala och lokala aktörer samverkar kring den regionala livsmedelsstrategin för Jönköpings län 2030 med visionen ”Nära till bara mat”. Hösten 2021 startades ett projekt för att identifiera och kartlägga lämpliga områden för vattenbruk inom Jönköpings län. Ett antal platser hittades och förutsättningarna undersöktes utifrån kriterier som typ av fastighet, uppvärmningsform, tillgång till vatten, relevant infrastruktur med mera. Resultaten sammanfattas i projektrapporten samt en digital karta. 

Är du intresserad av att läsa rapportens bilagor, hör av dig till Christina Odén, utvecklare livsmedelsstrategi och gröna näringar: christina.odén@rjl.se.

karta vattenbruk.jpg

Har du lokaler som kan vara lämpliga för vattenbruk och vill du synas på kartan? Eller vill du komma i kontakt med fastighetsinnehavare med lokaler? Hör av dig till christina.oden@rjl.se eller adam.johansson@lansstyrelsen.se

Har du frågor kring vilka stöd som finns för att komma igång med vattenbruk? Hör av dig till adam.johansson@lansstyrelsen.se

För dig som är intresserad av vattenbruk finns ett nyhetsbrev och mer info på Refarm Linnés webbplats. Det finns även en facebookgrupp för intresserade i Jönköpings län.