Navigera till sidans huvudinnehåll

Kompetensförsörjning i Jönköpings län

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning

Region Jönköpings län har i uppdrag att samordna och driva på arbetet för en effektiv matchning mellan utbud och efterfrågan av kompetens. Vi driver också olika nätverk, projekt och skapar mötesplatser tillsammans med länets aktörer för att främja matchningen på arbetsmarknaden och säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning.

Alla regioner har också ett statslig uppdrag att bedöma länets kompetensbehov inom privat och offentlig sektor. Ett sätt vi arbetar med detta uppdrag är genom att årligen undersöka kompetensbehoven bland länets företag.

Läs mer om vårt uppdrag, insatser, projekt och goda exempel - allt med syfte att stimulera till livslångt lärande i länet och att det finns kompetens som möter arbetsmarknadens behov. 

kompetens.rjl.se