Navigera till sidans huvudinnehåll

Kompetensförsörjning och sysselsättning

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning

För att Jönköpings län ska fortsatta växa och utvecklas krävs arbetskraft med rätt kompetens. Och vad som är rätt kompetens förändras i takt med att arbetsmarknaden utvecklas.  Länets arbetsgivare behöver kompetens på olika nivåer – formell kompetens som du får genom att gå en utbildning eller genom att validera din yrkeserfarenhet, och informell kompetens som du skaffar på andra sätt än genom utbildning. Det kan till exempel handla om språk, bemötande eller samarbetsförmåga, men också om yrkesrelaterade förmågor och färdigheter som du har utvecklat genom att till exempel lära dig av andra. Vi ser att arbetsgivarna i Jönköpings län har krav på högre utbildning och spetskompetens. Det gäller i stort sett för alla yrkesområden och kraven ökar med tiden. 

För länets invånare är sysselsättning och möjligheten att försörja sig en viktig del i ett hälsosamt liv. Alla ska ha möjlighet att känna delaktighet genom sysselsättning utifrån sin arbetsförmåga. För att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv måste olika aktörer samverka. Vi ska erbjuda utbildning, kompetensutveckling, validering och livslångt lärande.

Ett viktigt syfte med utvecklingen är att på bästa sätt matcha arbetsmarknadens behov med tillgången till rätt kompetens, och vi måste hitta sätt att ta vara på kompetensen hos varje individ. Det gör vi genom att skapa mötesplatser där alla parter på arbetsmarknaden får möjlighet att samarbeta och utvecklas. 

SCB har på uppdrag från regionerna tagit fram regionala trender och prognoser. Du hittar rapporten för Jönköpings län här (pdf, 4.6 MB):

Hur går det?