Navigera till sidans huvudinnehåll

Kompetensbarometern 2024

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning

Genom att förstå länets kort- och långsiktiga kompetensbehov kan vi identifiera vilka utbildningsinsatser som krävs för att möta arbetsgivarnas efterfrågan, vilket i sin tur främjar utveckling och tillväxt.

Region Jönköpings län har fått i uppdrag av staten att bedöma de regionala kompetensbehoven och sprida kunskap om kompetensförsörjning. Kompetensbarometern ger en aktuell översikt över arbetsmarknaden och kompetensbehoven inom länets olika branscher. Denna information baseras på dialoger med branschrepresentanter, nationella och regionala branschrapporter samt en årlig enkät riktad till företag och offentliga arbetsgivare.

Kompetensbarometern genomförs av Region Jönköpings län, i samarbete med länets kommuner, branschorganisationer och utbildningsanordnare, som har ett statligt uppdrag att bedöma regionala kompetensbehov och ta fram och sprida kunskaps underlag inom kompetensförsörjning.

 

Utbildning som möter kompetensbehoven

Att möta näringslivets behov av kompetens är en av de viktigaste utmaningarna för att säkra tillväxt och utveckling. I Jönköpings län samarbetar kommuner, branschorganisationer, utbildnings samordnare och företag för att skapa utbildningar som verkligen möter de behov som finns.

Vad har hänt sedan förra årets undersökning

Dina svar har betydelse! Resultatet av 2023 års Kompetensbarometer
har redan lett till flera åtgärder som förbättrar möjligheterna att få tag på rätt kompetens. Här är tre exempel:

  • Skolverket har gett klartecken för fler utbildningsplatser på samtliga yrkesprogram på länets gymnasier för att möta de behov som Kompetensbarometern visade.
  • Ett gott exempel är att i Gislaveds kommun har en ny svetsarutbildning startat som ett direkt svar på industrins efterfrågan.
  • Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat 25 nya yrkeshögskoleutbildningar till Jönköpings län. Det betyder 1 530 nya utbildningsplatser utöver de 3 784 utbildningsplatser som redan finns i länet.

Läs mer här>

Valideringar hos Nobia Academy

I samband med att kökstillverkaren Nobia byggde en ny högautomatiserad fabrik i Jönköping introducerade företaget också Nobia Academy. Det är ett omställningsprogram med valideringar och utbildningar som säkerställer att medarbetarna får den kompetens som behövs när verksamheten förändras.

Svetsutbildning vid Centrum för livslångt lärande

I Anderstorp startade 2023 en ny utbildning för svetsare, ett bristyrke som många av länets industriföretag efterfrågar. Eleverna får omsätta sina nyvunna kunskaper ute på företagen, där de jobbar under handledning fyra dagar i veckan.

två personer som tittar in i kameran

Camilla Johansson och Rolf Claésson har tillsammans med näringslivet i Gislaveds kommun tagit fram en svetsarutbildning i rekordfart.

Fotograf: Johan W Avby

Utbildning i produktionsutveckling på Campus Värnamo

Campus Värnamo ger tillsammans med Tekniska Högskolan i Jönköping en 1,5 årig YH-utbildning i produktionsutveckling. De studerande får bland annat fördjupa sig i förändringsledning, hållbarhet och produktionsteknik, produktionsutveckling samt digitalisering. Teoretiska moment är samlade till en dag i veckan, resterande tid är det praktiskt arbete som gäller – en perfekt kombination för yrkesverksamma. 

En studenterna på utbildningen.

Jasmine Ulfsson är en av studenterna på utbildningen.

Fotograf: Creative works / Campus Värnamo