Navigera till sidans huvudinnehåll

Bästa platsen att leva på - äldre

  • Folkhälsa
  • Länsövergripande

Inom fokusområde äldre samverkar Region Jönköpings län och länets kommuner för att tillsammans med civilsamhället skapa Bästa platsen att åldras på.

Utvecklingsplattformen Bästa platsen att åldras på inspireras av Världshälsoorganisationens (WHO:s) arbete med ett äldrevänligt samhälle och hälsosamt åldrande inom områdena

o    Hälsa

o    Omsorg, hälso- och sjukvård, rehabilitering

o    Socialt sammanhang

o    Livsmiljö

Initiativet Bästa platsen att åldras på utgår ifrån WHOs beskrivning hur ett äldrevänligt samhälle skapas: främja äldres hälsa; äldrevänlig livsmiljö; äldrevänligt system för omsorg, hälso- och sjukvård; samt respekt, delaktighet, social inkludering och samhällsengagemang.

Bild från Region Jönköpings län

Detta gör vi

Utveckling och förbättringar görs utifrån lokala behov, möjligheter och utmaningar. Detta sker genom lärandeseminarier, lärande nätverk, Forum Geriatrikum, forskning, mötesplatser och mycket annat. Genom samverkan, lärande, erfarenhetsutbyte, inspiration, mål och resultat blir vi tillsammans framgångsrika.

I lärandeseminarier och lärande nätverk möts team från olika verksamheter tillsammans med seniorer.

Välkommen att anmäla ditt team: Inbjudan Bästa platsen att åldras 23-24.pdf (pdf, 328.8 KB)

Varför gör vi det här?

Äldre personer i länet blir fler, lever längre och är friskare högre upp i åldrarna. Därför behöver samhället utformas utifrån äldres nya behov och förutsättningar. I länet pågår många bra saker som alla bidrar till att skapa ett äldrevänligt samhälle. Dessa vill vi uppmärksamma i Bästa platsen att åldras på för att på så sätt sprida allt gott som görs. Det är viktigt att skapa intresse, förståelse och motivation för ett äldrevänligt samhälle och det vill utvecklingsplattformen Bästa platsen att åldras på bidra till i Jönköpings län.

Målgrupp

För att Jönköpings län ska bli bästa platsen att åldras på behöver seniorer, civilsamhälle, beslutsfattare samt medarbetare och chefer i vård och omsorg bidra.

Resultatmål

Seniorer upplever god upplevd hälsa och god livskvalitet samt har god kunskap och möjlighet att ta hand om sin egen hälsa.
Seniorer får den vård de behöver när de behöver den och känner sig trygg och säker.
Seniorer upplever ökad delaktighet, social inkludering och samhällsengagemang.
Jönköpings län har en äldrevänlig livsmiljö avseende boende, utomhusmiljö, transporter.

Mer information om arbetet

Löpande information om arbetet för att Jönköpings län ska bli bästa platsen att växa upp på hittar du i våra nyhetsbrev

Läs mer på folkhälsa och sjukvårdswebben Äldre-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

 

Programgrupp:

Joakim Edvinsson, Region Jönköpings län
Ulrika Stefansson, Region Jönköpings län
Helena Blom-Håkansson, Kommunal utveckling 
Eva Timén, Region Jönköpings län
Susanne Lundblad, Region Jönköping
Ulrika Nord-Danielsson, Region Jönköping

Hur påverkas länet?

Jönköpings län blir ett äldrevänligt samhälle och ålderism minskar.