Navigera till sidans huvudinnehåll

Arrangemangsbidrag kultur

 • Kultur
 • Fritid
 • Litteratur
 • Bild och form
 • Arkiv
 • Dans
 • Film
 • Museum
 • Musik
 • Teater
 • Bibliotek
 • Hemslöjd
 • Bildning
 • Yttrandefrihet

Region Jönköpings län stöttar ideella arrangörer genom ekonomiskt stöd till arrangemang inom konstområdena dans, musik, teater, hemslöjd, bild och form, film och rörlig bild, bildning, litteratur, yttrandefrihet samt museum och kulturarv.

Syfte

Syftet med arrangemangsbidraget är att få:

 • ett ökat utbud av lokala kulturarrangemang med professionella utövare
 • förbättrad spridning av bred och mångsidig kultur i länet
 • förbättrat utbud av kultur för barn och unga vuxna på deras fritid
 • en positiv utveckling av de lokala arrangörerna

Vem kan söka?

Ideella föreningar inom civilsamhället i Jönköpings län.

Vem kan inte söka arrangemangsbidrag?

 • Arrangemangsbidraget kan inte sökas av kommersiella arrangörer, kommuner eller verksamhet som till största delen är finansierad av Region Jönköpings län (till exempel regionens egna kulturverksamheter, Stiftelsen Jönköpings läns museum, länets folkhögskolor samt bildningsförbunden).
 • Organisationer eller föreningar som får utvecklingsbidrag från Region Jönköpings län kan inte få arrangörsbidrag för samma projekt.

Villkor

Kulturarrangemang inom konstområdena dans, musik, teater, hemslöjd, bild och form, film och rörlig bild, bildning, litteratur samt museum och kulturarv. Observera att ett arrangemang som pågår under flera efterföljande dagar eller i en serie räknas som ett enda arrangemang.

Arrangemanget ska

 • vara öppet för allmänheten
 • genomföras i Jönköpings län
 • helt eller delvis utföras av professionella utövare, det vill säga av personer som får sin huvudsakliga inkomst från konstnärlig verksamhet
 • stödja länets kulturmål och gemensamma prioriteringar som finns beskrivna i Regional kulturplan 2023-2025.

Regional kulturplan 2023-2025 (pdf)

Riktlinjer för bidragsgivning inom områdena utbildning och kultur (pdf, 331.7 KB)

Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa och utbildning och kultur 

Hur mycket kan jag söka?

Arrangemangsbidraget kan finansiera maximalt 50 procent av gagekostnaden som en arrangör har för en grupp eller enskild person som helt eller delvis är professionella utövare. Gagekostnaden måste vara minst 7 500 kronor. Max bidragsbelopp per arrangemang är 30 000 kronor. Arrangemangsbidraget minskas om arrangemanget ger ett överskott som är större än det preliminära beslutade bidraget. Kostnader för resor, traktamente, marknadsföring, förmedling eller andra kringkostnader för arrangemanget är inte bidragsgrundande.

En arrangör kan maximalt erhålla 100 000 kronor i arrangemangsbidrag under ett år. Bidragsansökan får även innefatta hyra av en extern lokal i samband med ett arrangemang, med ett maxbelopp på 4 000 kr. Denna summa räknas in i maxbeloppen ovan.

Ansökningsperioder

När den totala budgeten för bidraget tagit slut stängs ansökningsformuläret.

Ansökningsperiod vår

Arrangemangsbidraget går att söka från 1 december för arrangemang som äger rum under perioden 1 januari–30 juni. Ansökan öppnar under förutsättning att nämnden har beslutat om kulturbudgeten.

Ansökningsperiod höst

Arrangemangsbidraget går att söka från 1 juni för arrangemang som äger rum under perioden 1 juli–31 december.

Hur söker jag?

Du ansöker om bidrag längst ner på denna sida. Ansökan öppnas den 1 december. Ansökan är en offentlig handling. Ansökan måste lämnas senast en månad innan arrangemanget startar. Ansökningarna hanteras löpande.

När får jag besked?

Utbildning och kultur fattar ett preliminärt beslut om arrangemangsbidraget. Du kan räkna med ett preliminärt beslut inom 14 vardagar från ansökningsdatum. Beslutet skickar vi med e-post till den e-postadress som står i bidragsansökan.

Slutligt beslut och utbetalning sker efter att arrangemanget är redovisat. 

Region Jönköpings läns logotyp

När Region Jönköpings län finansierar ett projekt ska detta tydligt framgå i projektets kommunikation.

Ladda ner Region Jönköpings läns logotyp, regionens webbplats

Redovisning, kontroll

Redovisning görs via e-post senast en månad efter genomfört arrangemang. Redovisningen ska inkludera en ekonomisk sammanställning för kostnader och intäkter. Gagekostnaden måste framgå tydligt, exempelvis genom kopia på fakturan. Till redovisningen ska även marknadsföringsmaterial med Region Jönköpings läns logotyp bifogas.

Utbetalning sker inom 30 dagar efter att redovisningen har godkänts. Utbetalningen sker till det Bankgiro som anges i redovisningen.

Redovisning sker via våra e-tjänster E-tjänster & blanketter (rjl.se)