Navigera till sidans huvudinnehåll

Bidrag till projekt inom folkhälsoområdet

  • Folkhälsa

Stödet kan ges till organisationer som arbetar länsövergripande, demokratiskt och bidrar till att främja god hälsa och social inkludering.

Syfte

Projektstöd kan ges till organisationer som vill prova nya idéer utanför den ordinarie verksamheten under en bestämd tidsperiod. Utgångspunkten ska vara att förbättra invånarens hälsa med fokus på en eller flera av de fyra hälsodimensionerna:

  • fysisk hälsa
  • psykisk hälsa
  • social hälsa
  • existentiell hälsa

 

Vem kan söka?

Organisationer som arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser för att förbättra invånarens hälsa.

Om projektet inte är länsövergripande ska samarbete finnas med kommunala aktörer.

 

Villkor

För att stöd ska ges ska projektet innehålla något av nytänkande och vara ett samarbete med olika aktörer (kommuner, föreningsliv, studiedistrikt eller motsvarande).

Region Jönköpings läns logotyp

När Region Jönköpings län finansierar ett projekt ska detta tydligt framgå i projektets kommunikation.

Ladda ner Region Jönköpings läns logotyp, regionens webbplats

 

Ytterligare villkor finns att läsa i policy och riktlinjer:

Policy för regionalt stöd till civilsamhället (pdf)

Riktlinjer för regionalt stöd till organisationer inom folkhälso- och funktionsrättsområdet (pdf)

 

Hur mycket kan jag söka?

I ansökan ska det framgå hur mycket projektet beräknas kosta. Det ska också framgå hur mycket pengar föreningen själv avsätter för att genomföra det. Projektet ska ha en särskild budget och bokföring.

 

Ansökningsperiod

En komplett ansökan ska ha kommit in senast den 1 oktober för stöd som avser nästkommande år.

 

Hur söker jag?

Ansökan sker via blanketten Ansökan om bidrag för projekr inom folkhälsoområdet.

Komplett ansökan skickas via e-post till regionen@rjl.se. Du kan också skicka den via post till Regionens hus, Box 1024, 551 11 Jönköping.

Blankett för ansökan om bidrag för projekt inom folkhälsoområdet (pdf)

 

När får jag besked?

Region Jönköpings läns nämnd för folkhälsa och sjukvård fattar beslut om projektstödet. Du får besked via e-post i januari det år som ansökan avser.

 

Redovisning och kontroll

Redovisning av projekt ska ske senast tre månader efter att projektet är avslutat. Stödmottagaren ansvarar för att skicka in uppföljningsblankett. Om ett projekt pågår längre än ett år ska stödmottagaren lämna en delrapport efter projektets halva tid.

Uppföljningsblankett (pdf)

 

Beviljade projektbidrag för år 2023

  • Rädda barnen "Kärleken är fri"  450 000 kr
  • Länspensionärer "Livet som 90-åring" 26 500 kr