Navigera till sidans huvudinnehåll

Bidrag till projekt inom folkhälsoområdet

 • Folkhälsa

Det fria organisations- och föreningslivet har på många sätt bidragit starkt till att bygga upp och utveckla vårt samhälle. För att stärka vårt läns utveckling ger Region Jönköpings län bidrag för projekt.

Syfte

Projektbidraget ska stimulera föreningar och organisationer att tänka nytt och prova nya idéer. Utgångspunkten ska vara en eller flera av de övergripande målområdena för folkhälsa.

 1. Det tidiga livets villkor
 2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
 3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
 4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
 5. Boende och närmiljö
 6. Levnadsvanor
 7. Kontroll, inflytande och delaktighet
 8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

För att få bidrag ska ditt projekt sträva efter att nå ett mål som inte hör till den vanliga verksamheten. Projektet ska utföras inom en bestämd tidsperiod.

Vem kan söka?

Föreningar/organisationer som arbetar för att stärka folkhälsan med utgångspunkt i ett eller flera av de övergripande målområdena. Föreningen ska ha verksamhet i större delen av länet.

Hur mycket kan jag söka?

I ansökan ska det framgå hur mycket projektet beräknas kosta. Det ska också framgå hur mycket pengar föreningen själv avsätter för att genomföra det. Projektet ska ha en särskild budget och bokföring.

Ansökan och utbetalning

Ansökan ska skickas in senast 31 augusti året innan bidraget ska användas. Beslut om bidrag fattas i december. Utdelning av bidraget sker två gånger per år, februari och juli, beroende på bidragets storlek.

Villkor

För att projektet ska få bidrag ska det innehålla något nytänkande eller vara ett samarbete med olika aktörer, kommuner, föreningsliv eller studiedistrikt. Projekt som inte är länsövergripande utan ska genomföras i en viss kommun ska alltid samarbeta med kommunala aktörer.

Policy och riktlinjer för bidrag inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur (pdf, 178.8 KB) (pdf, 178,8 KB)

Region Jönköpings läns logotyp

När Region Jönköpings län finansierar ett projekt ska detta tydligt framgå i projektets kommunikation.

Ladda ner Region Jönköpings läns logotyp, regionens webbplats

Hur söker jag?

För att ansöka om bidrag inom folkhälsoområdet använder du ansökningsblanketten du hittar via länk nedan. För att ansökan ska vara komplett ska alla frågor besvaras och bilagor som efterfrågas ska finnas med. Ansökan skickas via e-post till regionen@rjl.se. Du kan också skicka den via post till Regionens hus, Box 1024, 551 11 Jönköping.

Blankett för ansökan om bidrag för projekt inom folkhälsoområdet (pdf, 139,7 KB)

När får jag besked?

Region Jönköpings läns nämnd för folkhälsa och sjukvård fattar beslut om bidraget. Du får besked via e-post i januari det år som ansökan avser.

Redovisning och kontroll

Tre månader efter att projektet är avslutat ska det redovisas. Vi skickar en redovisningsblankett till dig till den adress du anger i ansökan. Om ett projekt pågår längre än ett år ska du lämna en delrapport efter projektets halva tid. För delrapport finns ingen blankett, du mejlar eller skickar in en kort beskrivning hur projektet fortlöper.

Beviljade projektbidrag för år 2023

 • Rädda barnen "Kärleken är fri"  450 000 kr
 • Länspensionärer "Livet som 90-åring" 26 500 kr