Navigera till sidans huvudinnehåll

Regionala projektmedel

 • Kompetensförsörjning och sysselsättning
 • Företagsutveckling
 • Kultur
 • Fritid
 • Trafik och infrastruktur
 • Miljö, energi och klimat
 • IT och digitalisering
 • Innovation
 • Lärande och utbildning
 • Forskning
 • Entreprenörskap
 • Jämlikhet
 • Jämställdhet
 • Mångfald
 • Attraktivitet
 • Internationellt perspektiv
 • Hållbarhet
 • Integration

Projektmedel är ett viktigt verktyg i det regionala utvecklingsarbetet och genom bland annat statliga anslag kan Region Jönköpings län besluta om medfinansiering till projekt som på olika sätt bidrar till en hållbar regional utveckling.

Projekt som erhåller finansiering ska medverka till att uppfylla mål i den regionala utvecklingsstrategin för Jönköpings län (RUS).

Här kan du läsa mer om regionala projektmedel