Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Verksamhetsbidrag kultur


 • Kultur

Region Jönköpings län ger verksamhetsbidrag till kulturorganisationer i Jönköpings län. Verksamheten ska vara viktig för länets kulturpolitiska infrastruktur.

Syfte

Verksamhetsbidrag till regionalt betydande organisationer syftar till att stärka regionens kulturpolitiska infrastruktur bidra till ett välutvecklat konst- och kulturliv samt allas möjligheter att ta del av kulturupplevelser.

Vem kan söka?

Organisationer med permanent verksamhet inom kulturområdet som stödjer den regionala kulturplanens mål och kulturpolitiska prioriteringar samt har regional betydelse genom att bidra till länets kulturutveckling och attraktionskraft.

Regional kulturplan 2018-2020

Policy och riktlinjer för bidrag inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur

Hur mycket kan man söka? 

Storleken på verksamhetsbidraget beror på verksamhetens omfattning samt hur väl den stödjer den regionala kulturplanens mål och inriktning.

Ansökningsperiod

Du ansöker om verksamhetsbidrag inför nästkommande år senast den 1 oktober.

Villkor

För att vara aktuell för verksamhetsbidrag ska organisationen:

 • vara en juridisk person verksam i Jönköpings län
 • ha sin huvudsakliga verksamhet inom kulturområdet, exempelvis dans, musik, teater, bild och form, film och rörlig bild, hemslöjd, litteratur, museum och kulturarv
 • bedriva permanent verksamhet
 • stödja den regionala kulturplanens mål och kulturpolitiska prioriteringar
 • ha regional betydelse genom att bidra till länets kulturutveckling och attraktionskraft
 • samarbeta och samverka med andra aktörer.

Verksamhetsbidrag kan inte sökas av:

 • organisationer som enbart har lokal förankring eller inte bidrar till länets kulturutveckling
 • organisationer vars huvudsakliga verksamhet inte är inom kulturområdet i Jönköpings län
 • tillfälliga projekt eller arrangemang

Hur söker man?

Du ansöker om verksamhetsbidrag inför nästkommande år via Kulturdatabasen. Ansökan är en offentlig handling. 

Ansök om verksamhetsbidrag kultur, Kulturdatabasen

Snabbhjälp Kulturdatabasen

När får man besked?

I december fattar nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslut om verksamhetsbidrag. Det formella beslutet skickar vi med e-post till den e-postadress som angetts i bidragsansökan.

Region Jönköpings läns logotyp

När Region Jönköpings län är medfinansiär ska detta tydligt framgå i verksamhetens kommunikation.

Ladda ner Region Jönköpings läns logotyp, regionens webbplats

Redovisning, kontroll

 • Redovisning för verksamhetsbidrag ska skickas in senast i samband med nästa års ansökan.
 • Redovisning ska inkludera verksamhetsberättelse, årsredovisning samt revisionsberättelse.
 • Verksamheten blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfyllts, om medlen används felaktigt eller om redovisning uteblir.
 • Redovisning krävs för att verksamheten ska kunna ansöka om verksamhetsbidrag nästkommande år. 

Beviljade verksamhetsbidrag 2020

Beslutat av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2019-12-11:

 • Jönköpings läns folkrörelsearkiv, 2 259 000 kr
 • Stiftelsen Vandalorum, 2 105 000 kr
 • Teateri, 1 027 000 kr
 • Riksteatern Jönköpings län, 876 000 kr
 • ShareMusic & Performing Arts, 649 000 kr
 • Stiftelsen Smålands Konstarkiv, 533 000 kr
 • Kultivera, 421 000 kr
 • Österängens konsthall, 359 000 kr
 • Skådebanan Jönköpings län. 205 000 kr
 • Jönköpings hembygdsförbund, 98 000 kr
 • Sydöstra Folkets Hus och Parkregion, 75 000 kr
 • Jönköpings läns arkivförbund, 51 000 kr
 • Jönköpings läns hemslöjdsförbund, 44 000 kr
 • Jönköpings läns bygdegårdsdistrikt, 39 000 kr
 • Jönköpings läns Konstförening, 26 000 kr
 • Sveriges Konstföreningar distrikt Jönköping, 24 000 kr
 • Stiftelsen Kulturreservatet Åsens by, 300 000 kr
 • Huskvarna Folkets Park, 200 000 kr
 • Sofiehof Underjord, 200 000 kr