Navigera till sidans huvudinnehåll

Verksamhetsbidrag kultur

 • Kultur

Region Jönköpings län ger verksamhetsbidrag till kulturorganisationer i Jönköpings län som bedriver stadigvarande verksamhet inom kulturområdet i huvudsak. Verksamheten ska vara viktig för länets kulturpolitiska infrastruktur.

Syfte

Verksamhetsbidrag till regionalt betydande organisationer syftar till att stärka regionens kulturpolitiska infrastruktur bidra till ett välutvecklat konst- och kulturliv samt allas möjligheter att ta del av kulturupplevelser.

Vem kan söka?

Organisationer med permanent verksamhet inom kulturområdet i Jönköpings län. Organisationens verksamhet ska stödja den regionala kulturplanens mål och kulturpolitiska prioriteringar och ha regional betydelse genom att bidra till länets kulturutveckling och attraktionskraft. 

Regional kulturplan 2023-2025 (pdf)

Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa och utbildning och kultur (pdf, 178.8 KB)

Riktlinjer för bidragsgivning inom områdena utbildning och kultur (pdf, 331.7 KB)

Hur mycket kan man söka? 

Storleken på verksamhetsbidraget beror på verksamhetens omfattning samt hur väl den stödjer den regionala kulturplanens mål och inriktning.

Villkor

För att vara aktuell för verksamhetsbidrag ska organisationen:

 • vara en juridisk person verksam i Jönköpings län
 • ha sin huvudsakliga verksamhet inom kulturområdet, exempelvis dans, musik, teater, bild och form, film och rörlig bild, hemslöjd, litteratur, museum och kulturarv
 • bedriva permanent verksamhet
 • stödja den regionala kulturplanens mål och kulturpolitiska prioriteringar
 • ha regional betydelse genom att bidra till länets kulturutveckling och attraktionskraft
 • samarbeta och samverka med andra aktörer.

Verksamhetsbidrag kan inte sökas av:

 • organisationer som enbart har lokal förankring eller inte bidrar till länets kulturutveckling
 • organisationer vars huvudsakliga verksamhet inte är inom kulturområdet i Jönköpings län
 • tillfälliga projekt eller arrangemang

Ansökningsperiod

Verksamhetsbidrag för 2022 kan sökas under perioden 2022-08-16 till och med 2022-09-27, med beslut i december. 

Hur söker man?

Du ansöker om verksamhetsbidrag inför nästkommande år via Region Jönköpings läns plattform för e-tjänster. Ansökan är en offentlig handling. Samtliga uppgifter i ansökan och bilagor till ansökan ska vara noggrant och utförligt ifyllda för att ansökan ska beredas.

Ansök om verksamhetsbidrag kultur här

Snabbhjälp e-tjänster kulturbidrag (pdf, 831.8 KB)

När får man besked?

I december fattar nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslut om verksamhetsbidrag. Det formella beslutet skickar vi med e-post till den e-postadress som angetts i bidragsansökan.

Region Jönköpings läns logotyp

När Region Jönköpings län är medfinansiär ska detta tydligt framgå i verksamhetens kommunikation.

Ladda ner Region Jönköpings läns logotyp, regionens webbplats

Redovisning, kontroll

 • Redovisning för verksamhetsbidrag ska skickas in senast den 1 maj.
 • Redovisning ska inkludera verksamhetsberättelse, årsredovisning samt revisionsberättelse.
 • Verksamheten blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfyllts, om medlen används felaktigt eller om redovisning uteblir.
 • Redovisning krävs för att verksamheten ska kunna ansöka om verksamhetsbidrag nästkommande år.