Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Ett tiotal personer, unga vuxna, sitter vid ett runt bord och pratar.

Stor aktivitet vid regional workshop om fjärrundervisningens möjligheter och utmaningar.

Fotograf: Lisa Andersson

Arbetsmarknad


  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Företagsutveckling
  • Entreprenörskap

Arbetsmarknaden berör alla invånare i Jönköpings län. En stor del av sysselsättningen i vårt län finns inom tillverkande industri.

Arbetsmarknaden berör alla invånare i Jönköpings län. En stor del av  sysselsättningen återfinns inom tillverkande industri, servicenäringar och offentlig verksamhet. Det har under lång tid funnits arbete även för personer med lägre formell utbildningsnivå. Därför är den totala arbetslösheten relativt låg. Här redovisas statistik och andra indikatorer som belyser utvecklingen på arbetsmarknaden i Jönköpings län.

Arbetsmarknadsläget december 2018

Arbetsmarknadsläget april 2019

Arbetsmarknadsläget augusti 2019

Arbetsmarknadsläget oktober 2019