Navigera till sidans huvudinnehåll

Bild från Region Jönköpings län

Arbetsmarknad

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Företagsutveckling
  • Entreprenörskap

Arbetsmarknaden berör alla invånare i Jönköpings län. En stor del av sysselsättningen återfinns, eller är kringtjänster till, länets tillverkande industri.

Inkomster och intäkter skapar ekonomisk tillväxt, individuella möjligheter, självbestämmande och skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Arbetslöshet skapar utanförskap. Det är därför viktigt att så stor andel som möjligt av den arbetsföra befolkningen är sysselsatt.

Länets arbetsmarknad domineras av tillverkande industri, servicenäringar och offentlig verksamhet. Det har därför under lång tid funnits arbete även för personer med låg formell utbildningsnivå. Därför har den totala arbetslösheten historiskt varit låg i Jönköpings län. 

Våren 2020 slog Coronakrisen till och vissa branscher drabbas hårt, andra inte alls. Varselnivån ökade inledningsvis kraftigt men utfallet blev inte så stort. Ungefär en fjärdedel av länets anställda inom privat näringsliv berördes av korttidsarbete från april 2020 och en bit in på 2021.
Arbetslösheten har succesivt minskat sedan 2021. Även långtidsarbetslösheten har sjunkit tillbaka och är nu betydligt lägre än 2021.

Under länkarna nedan finns mer omfattande statistik kring utvecklingen på arbetsmarknaden i Jönköpings län aktuell månad.  

Arbetsmarknadsläget december 2021 (pdf, 1.6 MB)

Arbetsmarknadsläget december 2022 (pdf, 1.6 MB)

Arbetsmarknadsläget mars 2023

Arbetsmarknadsläget maj 2023