Navigera till sidans huvudinnehåll

Bild från Region Jönköpings län

Arbetsmarknad

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Företagsutveckling
  • Entreprenörskap

Arbetsmarknaden berör alla invånare i Jönköpings län. En stor del av sysselsättningen återfinns inom, eller som kringtjänster till, länets tillverkande industri.

Inkomster och intäkter skapar ekonomisk tillväxt, individuell köpkraft, möjligheter, självförsörjning och skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Arbetslöshet skapar utanförskap. Det är därför viktigt att så många som möjligt av den arbetsföra befolkningen är sysselsatt.

Länets arbetsmarknad domineras av tillverkande industri, servicenäringar och offentlig verksamhet. Det har därför under lång tid funnits arbete även för personer med låg formell utbildningsnivå. Därför har den totala arbetslösheten historiskt varit låg i Jönköpings län. 

Efter pandemiåren har vi haft ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Även långtidsarbetslösheten är tillbaka på en betydligt lägre nivå än tidigare. Den ekonomiska utvecklingen med lägre tillväxt under 2023-24 har påverkat arbetsmarknaden i Jönköpings län på ett negativt sätt.

Under länkarna nedan finns mer omfattande statistik kring utvecklingen på arbetsmarknaden i Jönköpings län aktuell månad.  

Arbetsmarknadsläget december 2022 (pdf, 1.6 MB)

Arbetsmarknadsläget aug 2023

Arbetsmarknadsläget okt 2023

Arbetsmarknadsläget dec 2023

Arbetsmarknadsläget mars 2024