Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Ett tiotal personer, unga vuxna, sitter vid ett runt bord och pratar.

Stor aktivitet vid regional workshop om fjärrundervisningens möjligheter och utmaningar.

Fotograf: Lisa Andersson

Arbetsmarknad

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Företagsutveckling
  • Entreprenörskap

Arbetsmarknaden berör alla invånare i Jönköpings län. En stor del av sysselsättningen återfinns inom tillverkande industri.

Arbetsinkomster skapar ekonomisk tillväxt, individuella möjligheter, självbestämmande och skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Arbetslöshet skapar utanförskap. Det är därför viktigt att så stor andel som möjligt av den arbetsföra befolkningen är sysselsatt.

Länets arbetsmarknad domineras av tillverkande industri, servicenäringar och offentlig verksamhet. Det har därför under lång tid funnits arbete även för personer med låg formell utbildningsnivå. Därför har den totala arbetslösheten historiskt varit låg i Jönköpings län. 

Under 2020 händer mycket på arbetsmarknaden med anledning av Coronakrisen. En del branscher drabbas hårt, andra inte alls. Antalet varsel ökar jämfört med tidigare, ungefär en fjärdedel av länets anställda berörs av korttidspermitteringar. Arbetslösheten har under år 2020 ökat med ungefär 2 000 personer. 


Under länkarna nedan finns mer omfattande statistik kring utvecklingen på arbetsmarknaden i Jönköpings län aktuell månad.  

Arbetsmarknadsläget april 2020.pdf

Arbetsmarknadsläget augusti 2020

Arbetsmarknadsläget oktober 2020 

Arbetsmarknadsläget december 2020