Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Ett tiotal personer, unga vuxna, sitter vid ett runt bord och pratar.

Stor aktivitet vid regional workshop om fjärrundervisningens möjligheter och utmaningar.

Fotograf: Lisa Andersson

Arbetsmarknad

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Företagsutveckling
  • Entreprenörskap

Arbetsmarknaden berör alla invånare i Jönköpings län. En stor del av sysselsättningen återfinns inom tillverkande industri.

Arbetsinkomster skapar ekonomisk tillväxt, individuella möjligheter, självbestämmande och skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Arbetslöshet skapar utanförskap. Det är därför viktigt att så stor andel som möjligt av den arbetsföra befolkningen är sysselsatt.

Länets arbetsmarknad domineras av tillverkande industri, servicenäringar och offentlig verksamhet. Det har därför under lång tid funnits arbete även för personer med låg formell utbildningsnivå. Därför har den totala arbetslösheten historiskt varit låg i Jönköpings län. 

Under 2020 hände mycket på arbetsmarknaden med anledning av Coronakrisen. En del branscher drabbas hårt, andra inte alls. Antalet varsel ökade kraftigt under våren men utfallet blev inte så stort. Ungefär en fjärdedel av länets anställda inom privat näringsliv har berörts av korttidspermitteringar. Arbetslösheten ökade från april 2020 men har sedan i höstas succesivt minskat. Det är drygt 550 färre arbetslösa i april 2021 än motsvarande månad förra året. Långtidsarbetslösheten har däremot ökat vilket tyder på att de som står långt ifrån ett arbete har fått det ännu svårare.


Under länkarna nedan finns mer omfattande statistik kring utvecklingen på arbetsmarknaden i Jönköpings län aktuell månad.  

Arbetsmarknadsläget augusti 2020

Arbetsmarknadsläget oktober 2020 

Arbetsmarknadsläget december 2020 

Arbetsmarknadsläget april 2021

Arbetsmarknadsläget augusti 2021