Navigera till sidans huvudinnehåll

Bild från Region Jönköpings län

Arbetsmarknad

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Företagsutveckling
  • Entreprenörskap

Arbetsmarknaden berör alla invånare i Jönköpings län. En stor del av sysselsättningen återfinns, eller är kringtjänster till, länets tillverkande industri.

Arbetsinkomster skapar ekonomisk tillväxt, individuella möjligheter, självbestämmande och skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Arbetslöshet skapar utanförskap. Det är därför viktigt att så stor andel som möjligt av den arbetsföra befolkningen är sysselsatt.

Länets arbetsmarknad domineras av tillverkande industri, servicenäringar och offentlig verksamhet. Det har därför under lång tid funnits arbete även för personer med låg formell utbildningsnivå. Därför har den totala arbetslösheten historiskt varit låg i Jönköpings län. 

Under 2020 hände mycket på arbetsmarknaden med anledning av Coronakrisen. Vissa branscher drabbas hårt, andra inte alls. 

Arbetslösheten ökade inledningsvis men har succesivt minskat under 2021 och 2022. Det var drygt 2 500 färre arbetslösa i april 2022 än motsvarande månad 2021. Även långtidsarbetslösheten har sakta sjunkit tillbaka och är nu lägre än när pandemin startade.
Att ändå 46 % av de arbetssökande har varit arbetslösa mer än 12 månader tyder på att de som står långt ifrån ett arbetsmarknaden inte har de kompetenser som efterfrågas.
Under länkarna nedan finns mer omfattande statistik kring utvecklingen på arbetsmarknaden i Jönköpings län aktuell månad.  

Arbetsmarknadsläget december 2021 (pdf, 1.6 MB)

Arbetsmarknadsläget april 2022  (pdf, 1.6 MB)