Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Ett tiotal personer, unga vuxna, sitter vid ett runt bord och pratar.

Stor aktivitet vid regional workshop om fjärrundervisningens möjligheter och utmaningar.

Fotograf: Lisa Andersson

Arbetsmarknad


  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Företagsutveckling
  • Entreprenörskap

Arbetsmarknaden berör alla invånare i Jönköpings län. En stor del av sysselsättningen återfinns inom tillverkande industri.

Arbetsinkomster skapar ekonomisk tillväxt, individuella möjligheter, självbestämmande och skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Arbetslöshet skapar utanförskap. Det är därför viktigt att så stor andel som möjligt av den arbetsföra befolkningen är sysselsatt.

Länets arbetsmarknad domineras av tillverkande industri, servicenäringar och offentlig verksamhet. Det har därför under lång tid funnits arbete även för personer med låg formell utbildningsnivå. Därför har den totala arbetslösheten historiskt varit låg i Jönköpings län. 
Nedan redovisas statistik och andra indikatorer som visar den aktuella utvecklingen på arbetsmarknaden i Jönköpings län.  

Med anledning av Coronakrisen förändras läget snabbt. Den aktuella bilden av utvecklingen aktuell månad återfinna under nedanstående länkar 

 

Arbetsmarknadsläget oktober 2019

Arbetsmarknadsläget december 2019 

Arbetsmarknadsläget april 2020.pdf

Arbetsmarknadsläget maj 2020