Navigera till sidans huvudinnehåll

Investeringar i leder på landsbygden/Smålandsleden

  • Attraktivitet

Region Jönköpings län har beviljats 6 008 284 kr stöd  i stöd för en investering i leder på landsbygden/ Smålandsleden. Medel kommer från EUs landsbygdsprogram via Tillväxtverket som hanterar detta stöd.

Projektet "Investeringar i leder på landsbygden/Smålandsleden" omfattar investeringar i länets samtliga tretton kommuner och utgör en betydelsefull åtgärd för att främja plats- och destinationsutvecklingen i länet, något som även är utpekat i den regionala besöksnäringsstretegin.

Förutom det långsiktiga målet att öka antalet besökare på Smålandsleden, sprida kännedom om och förbättra den totala vandringsupplevelsen ska projektet förstärka och förbättra den totala vandringsupplevelsen. Bland annat genom att 25 mil röjs och förbättringsinsatser görs på den 90 mil långa vandringsleden, helt i enligt med nationellt ramverk.

Projektet syftar inte bara till att göra leden trygg och framkomlig genom märkning och röjning, utan det strävar också efter att förbättra och utveckla infrastrukturen längs den aktuella sträckan. Genom inbjudande ledentréer till informativa skyltar, bekväma vindskydd, gemensamma grillplatser, avkopplande bänkar, välskötta toaletter, samt praktiska spångar och stättor, ska leden erbjuda en positiv och minnesvärd upplevelse.

Projektet pågår under ett år och ska vara klart 28 februari 2025. Initiativet kommer från länets kommuner, som är ledförvaltare, och varje kommun har pekat ut sina specifika behov. Region Jönköpings län är ledsamordnare för arbetet med Smålandsleden och stöttar länets kommuner som står för de lokala insatserna.

-        Att få projektet beviljat ger en rejäl vitamininjektion för alla inblandade. Dessa nationella medel tydliggör att det krävs flera nivåer av samverkan för att hitta en långsiktig hållbar lösning på ledutveckling i Sverige. Smålandsleden är en pusselbit, där kommunerna har den verkliga nyckelrollen medan vår roll är att stötta dem i deras arbete säger Lisa Bergström, utvecklare regionalt friluftsliv, Region Jönköpings län.

Logotyp Europeiska jordbruksfonden
Logotyp med finansiering från Tillväxtverket
Logotyp Region Jönköpings län