Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Äldres hälsa

  • Folkhälsa
  • Äldres hälsa

Det naturliga åldrandet går inte att undvika men det går att stärka det friska och skjuta upp funktionsnedsättningar. Levnadsvanor och livsvillkor påverkar hälsan där en investering för hälsosamt åldrande främjar och bevara hälsan, ökar tillgången på arbetskraft och minskar risken för att människor pensioneras i förtid.

Hälsogapet mellan olika samhällsgrupper ökar vilket gör att insatserna för äldres hälsa måste vara både generella, befolkningsinriktade men även riktade till riskgrupper.

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.

Vilka insatser pågår?

Just nu finns det inga insatser inom detta ämne.

Bidrag och finansiering

Just nu finns det inga bidrag eller finansieringar att söka inom detta ämne.

Strategier och handlingsplaner

Just nu finns det inga strategier eller handlingsplaner inom detta ämne.

Hur går det?

Hälsa