Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Äldres hälsa


  • Folkhälsa
  • Äldres hälsa

Det naturliga åldrandet går inte att undvika men det går att stärka det friska och skjuta upp funktionsnedsättningar. Levnadsvanor och livsvillkor påverkar hälsan där en investering för hälsosamt åldrande främjar och bevara hälsan, ökar tillgången på arbetskraft och minskar risken för att människor pensioneras i förtid.

Hälsogapet mellan olika samhällsgrupper ökar vilket gör att insatserna för äldres hälsa måste vara både generella, befolkningsinriktade men även riktade till riskgrupper.

Nyheter


Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.

Hur går det?