Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Folkhälsa

  • Folkhälsa

En frisk befolkning är en förutsättning för vårt läns utveckling. Mår invånarna i Jönköpings län bra, har de förutsättningar att klara vardagens krav och förverkliga sina livsdrömmar. Målet med folkhälsoarbetet är så god hälsa som möjligt, hos så många som möjligt, och att skillnaderna i hälsa minskar mellan olika grupper.

Jönköpings läns arbete för god folkhälsa handlar om att skapa hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser som är systematiska och målinriktade. Det kan till exempel handla om att arbeta med barns utemiljöer, äldres möjligheter att ta del av kultur, och att erbjuda hälsokommunikation på modersmål.

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.

Vilka insatser pågår?

Just nu finns det inga insatser inom detta ämne.

Bidrag och finansiering

Just nu finns det inga bidrag eller finansieringar att söka inom detta ämne.

Strategier och handlingsplaner

Just nu finns det inga strategier eller handlingsplaner inom detta ämne.

Hur går det?

Befolkning

Demokrati och delaktighet

Hälsa

Hälso- och sjukvård

Levnadsvanor

Utbildning

Vad behöver göras mer?