Navigera till sidans huvudinnehåll

Folkhälsa

  • Folkhälsa

En frisk befolkning är en förutsättning för vårt läns utveckling. Mår invånarna i Jönköpings län bra, har de förutsättningar att klara vardagens krav och förverkliga sina livsdrömmar. Målet med folkhälsoarbetet är så god hälsa som möjligt, hos så många som möjligt, och att skillnaderna i hälsa minskar mellan olika grupper.

Jönköpings läns arbete för god folkhälsa handlar om att skapa hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser som är systematiska och målinriktade. Det kan till exempel handla om att arbeta med barns utemiljöer, äldres möjligheter att ta del av kultur, och att erbjuda hälsokommunikation på modersmål.

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.

Kontakt

Kontaktuppgifter finns på Region Jönköpings läns webbplats, www.rjl.se

Region Jönköpings läns folkhälsouppdrag