Navigera till sidans huvudinnehåll

Fysisk aktivitet

  • Folkhälsa
  • Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet och stillasittande har många effekter på människors hälsa och på folkhälsan i stort. Brist på fysisk aktivitet är ett påtagligt hot mot folkhälsan och ökar risken för övervikt liksom en rad sjukdomar som hjärtinfarkt, åldersdiabetes och skeletturkalkning. En stillasittande livsstil är utbredd i befolkningen med negativa effekter för hälsa och välbefinnande samtidigt som det medför stora samhällskostnader i form av sjukdomar och produktionsbortfall. Målet är att skapa attraktiva och stödjande miljöer för fysisk aktivitet som kan konkurrera med det allt större utbudet av passiviserande underhållning. Det ska inte bara vara nyttigt att röra på sig, utan framför allt roligt och trivsamt.

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.

Hur går det?

Kontakt

Region Jönköpings län

Lena Hedin
lena.hedin@rjl.se
010-242 45 27

www.rjl.se/folkhalsa