Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Hälsofrämjande rehabilitering, behandling och vårdprevention

  • Folkhälsa
  • Fysisk aktivitet
  • Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
  • Kultur för hälsa
  • Nutrition och goda matvanor
  • Äldres hälsa
Ett tio-tal män och kvinnor sitter på stolar och gör armrörelser.
Parkinsons sjukdom gör att man får svårt att kontrollera sina rörelser. Dansen gör att musklerna bli mjukare och deltagarna lär sig hitta rytmen kroppen, vilket hjälper balansen.
Foto: Johan W Avby

Förebyggande insatser i hälso- och sjukvården innebär att undvika att patienter försämrar sitt hälsotillstånd, men kan också vara en del i rehabilitering eller egenvård.

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.

Vilka insatser pågår?

Just nu finns det inga insatser inom detta ämne.

Bidrag och finansiering

Just nu finns det inga bidrag eller finansieringar att söka inom detta ämne.

Strategier och handlingsplaner

Just nu finns det inga strategier eller handlingsplaner inom detta ämne.

Hur går det?

Hälsopolitisk åtgärdbar dödlighet