Navigera till sidans huvudinnehåll

Hbtqi

  • Folkhälsa
  • Hbtq

Vårt samhälle präglas av heteronormen, alltså föreställningen om att det mest självklara är att kvinnor blir kära i män och män blir kära i kvinnor. Det innebär att andra sexuella läggningar kan betraktas som ”avvikande”. Det gäller även personer vars könsidentitet eller könsuttryck inte stämmer med det förväntade.

Region Jönköpings läns hbtqi-arbete har tre målområden:

  • ingen ska uppleva sig kränkt eller missförstådd på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet/könsuttryck i mötet med vården eller våra andra verksamheter
  • förebygga och minska ohälsa bland hbtqi-personer
  • alla ska känna sig välkomna att arbeta inom regionen, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck.

Vi erbjuder utbildning och diplomering inom hbtqi-frågor till alla verksamheter inom Region Jönköpings län och samarbetspartners.

Läs mer om Region Jönköpings läns arbete inom hbtqi på Folkhälsa- och sjukvårdswebben

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.

Kontakt och informationsmaterial

Region Jönköpings läns arbetsgrupp för hbtqi-frågor

Gruppen samordnar olika insatser och aktiviteter för att öka kompetensen kring hbtqi-frågor inom organisationen. Vi välkomnar fler personer som vill arbeta med dessa frågor! Hör gärna av dig till någon av oss om du är intresserad av att vara med i arbetsgruppen och/eller bidra med dina erfarenheter.

Håkan Carlsson, Folkhälsa och sjukvård 
hakan.karlsson@rjl.se
070-6101720

Anna Holm, kommunikationsavdelningen
anna.holm@rjl.se

Charlotte Jerkelund, Folkhälsa och sjukvård 
charlotte.jerkelund@rjl.se

Pernilla Lindmark Gyllensvaan, HR
Pernilla.lindmark.gyllensvaan@rjl.se

Hanna Lindstam, barn- och ungdomspsykiatrin
hanna.lindstam@rjl.se

Anette Magnusson, ungdomsmottagningen Jönköping 
anette.magnusson@rjl.se 

Oscar Morales, inköpsstöd 
oscar.morales@rjl.se    

Malin Skreding Hallgren, Qulturum/etikrådet
malin.skreding.hallgren@rjl.se 

Informationsmaterial

Vi är till för alla - folder  (pdf, 522,6 KB)

Vi är till för alla - folder på engelska (pdf, 504,4 KB)

Vi är till för alla - affisch i a3-format (pdf, 55.2 KB) (pdf, 55,2 KB)